İdari Kadro e-mail Dahili:                      0324 241 .. ..  
  Andrew Leathwood Başdanışman aleathwood@tac.k12.tr 8102  
  Günseli Yüksel Okul Müdürü gyüksel@tac.k12.tr 8108  
  Dr. Duygu Gülev Akademik Müdür Yardımcısı dgulev@tac.k12.tr 8223  
  Orhan Vatansever Akademik Müdür Yardımcısı  ovatansever@tac.k12.tr 8234  
  Orhan Baycık Müdür Yardımcısı (9-12. Sınıflar) obaycik@tac.k12.tr 8126  
  Sheila Salim Müdür Yardımcısı (10-11. Sınıflar) ssalim@tac.k12.tr 8135  
  John A. Arunski Müdür Yardımcısı / Hazırlık Sınıfı Koordintörü jarunski@tac.k12.tr 8138  
  İbrahim Hakan Sapmazlı IB Koordinatörü hsapmazli@tac.k12.tr 8148  
  Gülay Damar Aktivite Koordinatörü gdamar@tac.k12.tr 8134  
  Brett Bowring Yurt Dışı Üniversiteler Danışmanı bbowring@tac.k12.tr 8175  
  Mustafa Özünlü Mali ve İdari İşler Müdürü mozunlu@tac.k12.tr  8111  
  Neslihan Özünlü Kurumsal İletişim Yöneticisi nozunlu@tac.k12.tr 8114  
           
  Zübeyde Hıdıroğlu Öğrenci İşleri Ofisi zhidiroglu@tac.k12.tr 8133  
  Yadigar Arısoy Kaya Öğrenci İşleri Ofisi yarisoy@tac.k12.tr 8140