Çatışma Çözme- Konulu Veli Etkileşim Çalışması

 

Çatışma; en basit anlamıyla iki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanabilir. Çatışma, insan yaşamının ve ilişkilerinin kaçınılmaz bir parçasıdır. İnsanlar yaşamları boyunca, evde, iş yerinde, sokakta, okulda vs. çatışma durumları ile karşı karşıya kalırlar. Peki, kişiliğimiz ve ilişkilere dair deneyimlerimiz bizi çatışma durumlarında hangi davranışlara yönlendirir?

29 Mart, 2017’de, Rehberlik Servisimizce, velilerimize yönelik olarak bu yıl gerçekleştirilen Veli Etkileşim Grubu 3. çalışmasında, “çatışma çözme becerileri” konusu ele alındı.

Konu ile ilgili bilgilendirme sunumunun yanı sıra, Çatışma Çözme Kişilik Stilleri Ölçeği uygulandı. Sonrasında, canlandırma ve tartışma ile çatışmanın ilişkilerdeki ortaya konma biçimi üzerinde duruldu. Bu çalışma ile grupta yer alan değerli velilerimize bu yolda bir ışık olabildiysek ne mutlu bize!..