SEV Okulları Türkçe Dikey Müfredat Çalıştayı

 

 

Akademik mükemmeliyete ulaşabilmek amacıyla, 29-30 Eylül tarihlerinde, Sağlık ve Eğitim Vakfı bünyesinde yer alan okulların öğretmen ve idarecileri Adana’da bir araya gelerek Türkçe müfredatı üzerine bir çalıştay gerçekleştirdi.

 

Çalıştayda; Vakfın bünyesinde yer alan tüm okullarda k-12 seviyesinde uygulanan müfredatlar; kazanımlar, öğrenme hedefleri, kullanılan kaynaklar, öğretim metotları ve ölçme-değerlendirme yöntemleri açısından incelenerek  daha etkin bir dikey müfredat oluşturabilmek için yapılması gereken değişiklikler üzerinde duruldu; hem süreç hem de sonuç odaklı bir değerlendirmenin yapılması, disiplinlerarası çalışmaların daha da zenginleştirilmesi, öğretim programlarındaki kazanımların davranışa dönüştürülebilmesi ve 21. yüzyıl becerilerinin önemi vurgulandı. Öğretmenlerin birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı da bulduğu bu etkinlik, yeni fikirlerin ortaya çıkması ve paylaşılması açısından oldukça verimli geçti.