Hayata doğru birlikte, adım adım…

 

Gençlik bütün pırıltısına rağmen, büyük duygusal değişimlerin yaşandığı, hayata dair önemli kararların alındığı zor bir dönem. Ortaöğretim döneminde gençler bilgili, deneyimli ve duygudaşlık kurabilecekleri birinin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyar. TAC Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi, böylesi zor ve yüce bir amaç için; gençlerin kendilerini ve izleyecekleri yolu bulmalarına yardım etmek için çalışırken, diğer yandan da velilere yol göstericilik görevi üstlenir.


Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimizin amacı;

 

 • Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip,
 • Öz güvenli,
 • Öğrenmekten yaşam boyu kopmayan,
 • Etkili iletişim kurabilen, her yönü ile nitelikli bir yaşam süren,
 • Ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumluluklar edinmiş,
 • Eğitim sürecinden yetenek ve bireysel özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanan,
 • Potansiyellerini en uygun şekilde kullanabilen ve yeteneklerini geliştirmeye devam eden

öğrenciler yetiştirmektir.

 
Servis, hedeflerine ulaşmak için öğrencinin sağlıklı gelişimini destekleyecek bir okul ortamı oluşturmaya; veli, öğretmen ve yönetime de rehberlik ederek öğrencinin gelişimini destekleyen bu ortamın bütüncül ve sürekli olmasına çalışır. 

 

MEB tarafından belirlenen rehberlik modeli doğrultusunda verilen Rehberlik Dersleri, öğrencilerle bireysel ve grup çalışmalarında ele alınan konularla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

ETKİNLİKLER:
 
Üniversite gezileri: Her yıl 10. sınıf öğrencileri İstanbul’daki; 11. sınıf öğrencileri de Ankara’daki üniversiteleri ziyaret ederler.

 

Üniversite gezilerinin amacı öğrencilerin;

 

 • Fakülte ve bölümleri yerinde görüp incelemelerini sağlamak,
 • İlgi duydukları öğrenim programları hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi edindirmek,
 • Üniversite ve kampüs yaşamı hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı olmak ve
 • Üniversite hazırlık sürecinde motive olarak hedeflerini doğru belirlemelerini kolaylaştırmaktır.

 
TAC Kariyer Günü:

 

TAC Kariyer Günü,  her yıl rehberlik servisi tarafından düzenlenir. Etkinlik, Mezunlar Derneği ve Halkla İlişkiler uzmanı tarafından yürütülür.

 

“TAC Kariyer Günü”nün Hedefleri;

 

 • Değişik meslek ve iş kollarından mezunlarla öğrencileri bir araya getirmek, böylelikle öğrencilerin alanında başarılı, uzman kişilerle iletişime geçmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin ilgi duydukları, merak ettikleri mesleklerle ilgili doğru bilgi edinmelerini, iş sahasındaki uzmanların deneyimlerinden yararlanmalarına fırsat yaratmak.
 • Üniversite seçimi, üniversite ortamı, çalışma ortamı, kariyer basamakları hakkında bilgilendirici bir ortam yaratmak.
 • Öğrencilere, akademik ve sosyal gelişimlerinde ihtiyaç duydukları yetişkin modelleri sunmaktır.

 

 

İş Yeri Gezileri:

 

Rehberlik Servisinin meslek tanıtımı ve kariyer gelişimi konusunda yaptığı diğer bir çalışma iş yeri gezileridir. İş yeri gezilerinde, öğrencilerin pratik olarak üretim süreçlerini yakından gözlemlemeleri, bir iş yerinde bulunan bölümler ve yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi almaları hedeflenir.

 

Oryantasyon Çalışmaları:

 

TAC’ye yeni gelen öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik en kısa sürede okula uyum sağlamaları ve okul sistemini ve işleyişi anlamaları konusunda ihtiyaç duydukları bilgi ve duygusal destek Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından düzenlenen oryantasyon çalışmaları ile yürütülür. Özellikle her yıl okul açılmadan önceki hafta sonu yeni yatılı öğrenci ve velilerine iki gün boyunca yürütülen etkinlikler okula yeni başlayan öğrenci ve ailelere okulu tanıma ve alışmaları açısından ve öğrencilerin velileri ile ayrılık süreçlerini başarılı bir şekilde yaşamalarına büyük destek olmaktadır.

 
 
YÖNTEM:

 

 • Mesleğin gerektirdiği ulusal ve evrensel kurallara uymak,
 • Bilimsellik ve uzmanlık alanı içinde hizmet vermek,
 • Ruh sağlığını korumak ve geliştirmek,
 • Önleyici, geliştirici ve destekleyici bakış açısı ile çalışmak,
 • Kişisel haklara, bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak,
 • Sorumlu (bireye, kuruma ve topluma karşı) davranmak,
 • Güven ilişkisi-süreklilik-gönüllülük-dürüstlük-gizlilik ilkelerine uymak,
 • Mesleki alanında kendini geliştirme sorumluluğu taşımak,
 • Veli-öğretmen-yönetim-diğer meslektaşlar ve uzmanlarla iş birliği yapmak,
 • Rehberlik Hizmetleri ile ilgili mevzuatı bilmek ve uygulamak, psikolojik danışma ve ruh sağlığı alanında değişiklik ve yenilikleri takip ederek yürütülen çalışmaları güncel tutmak,
 • Öğrencinin alacağı kararlara destek olurken uygun seçenek ve seçimlerde bulunmasına yardımcı olmak.

 

2019-20 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık El Kitabı