SEV Okulları Sosyal Bilgiler Dersi Dikey Müfredat Çalıştayı

 

Akademik mükemmeliyete ulaşabilmek amacıyla, 22-23 Aralık tarihlerinde, Sağlık ve Eğitim Vakfı bünyesinde yer alan okulların öğretmen ve idarecileri bir araya gelerek Sosyal Bilgiler dersi müfredatı üzerine bir çalıştay gerçekleştirdiler.

 

Bu çalıştayda, tüm SEV okullarında k12 seviyesinde uygulanan müfredatlar; kazanımlar, öğrenme hedefleri, kullanılan kaynaklar, öğretim metotları ve ölçme-değerlendirme yöntemleri açısından incelenerek daha etkin bir dikey müfredat oluşturabilmek için yapılması gereken değişiklikler üzerinde duruldu.  Aynı zamanda, Sosyal Bilgiler dersinde hem süreç hem de sonuç odaklı bir değerlendirmenin yapılması, disiplinlerarası çalışmaların daha da zenginleştirilmesi, öğretim programlarındaki kazanımların davranışa dönüştürülebilmesi ve 21. yüzyıl öğrenim becerilerinin önemi de vurgulandı.

 

SEV okulları bünyesindeki Sosyal Bilgiler Zümresi öğretmenlerin birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı da bulduğu bu etkinlik, yeni fikirlerin ortaya çıkması ve paylaşılması açısından oldukça verimli geçti.