SEV Okulları Beden Eğitimi Öğretmenleri Buluşması

 

SEV Amerikan Okulları Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinin zümre öğretmenleri, 28-29 Ağustos 2018 tarihlerinde SEV Amerikan Koleji (SAC) ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaya katıldılar. Çalıştayda dört kardeş okulun; ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki tüm beden eğitimi öğretmenleri hazır bulundu.  

Çalıştay süresince öğretmenler; girmiş oldukları sınıf seviyelerindeki beden eğitimi derslerinde kullandıkları fiziksel ölçüm metodlarını, teknolojiyi, İngilizceyi, teorik ve pratik uygulamalardaki eğitim metodlarını birbirleriyle paylaştılar. Bu uygulamaların, yöntem ve tekniklerin sonuca ulaşmada ne kadar etkin rol oynadığının gözden geçirilmesi, tüm katılımcıların bunlardan faydalanmasını sağladı; aynı zamanda tüm öğretmenlere yeni fikirler verdi.

SAC Okul Müdürü Elvan Tongal’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştay programı, sırası ile; Dale Orlando Taylor (SAC Başdanışmanı), Rasim Küçükkurt (Yönetim Kurulu Üyesi, Spor Komitesi Başkanı ve TAC Mezunu), Necati Güler (Spor Komitesi Üyesi, Milli Basketbolcu ve TAC Mezunu), Cemil Ergin (Spor Komitesi üyesi ve TAC Mezunu), Gonca Dilik’in (Milli Voleybolcu) konuşmalarının ardından, yeni spor kompleksinin tanıtımı ile devam etti.

Çalıştay Programı:

  • Çalıştay-1: Kaynaşma Oyunları / USEV İlkokulu Öğretmenleri,
  • Çalıştay-2: Disiplinlerarası Çalışma Örnekleri / İSEV İlkokulu Öğretmenleri
  • Çalıştay-3: Fiziksel Ölçüm Testleri / TAC Öğretmenleri
  • Çalıştay-4: Kinball Oyun Kuralları / UAA Öğretmenleri
  • Çalıştay-5: Beden Eğitimi Derslerinde Teknoloji / ACI Öğretmenleri

Program, Voleybol Dostluk Müsabakası ile tamamlandı.

Çalıştay sonunda tüm katılımcılardan olumlu geri bildirimler alındı ve kurumsal kimlik çatısı altında gerçekleşen bu organizasyon, öğretmenlerin derslerindeki güncel eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerini daha yakından tanımalarını sağladı.

 


Fotoğraflar