İkinci Yabancı Dil Departmanı

 

Sınıf içi etkinlikleri haber yazısı: Yeni Yıl tebrik kartı oluşturma

 

Okulumuzun hazırlık sınıfı öğrencileri, Yeni Yıl/Yılbaşı tebrik kartı örneklerini inceleyip, çeşitli örnekleri görsel olarak sınıf içinde deneyimledikten sonra kendi hayallerindeki taslakları yine teknolojik ortamda hazırladılar.

 

 

Öğrenciler, araştırma becerilerinin yanı sıra kendilerini en iyi ifade eden tema, görsel ve içeriği de seçme becerilerini de geliştirdiler. Etkinlik sırasında teknolojiden yüksek ölçüde faydalandılar. Bu sayede, güncel programları kullanma becerilerini ilerlettiler.

 

Etkinlikte öğrencilerin yapmış olduğu sözdizim ya da dilbilgisi hatalarından çok öğrencinin, ne derece yaratıcı olduğu, risk almaya ne boyutta açık olduğu, ifadesini güçlendirmek için ne gibi yöntemlere başvurduğu gözlemlendi.

 

Son olarak, küçük hataların üzerinden geçildi ve öğrenci aktif olarak katılım sağladığı derste güncel yaşamın gerçeklerine Fransızca sayesinde yaklaşıp, eğlenirken öğrenmiş oldu.

 


Fotoğraflar