STEM Haftası Etkinliği

 

 

22-28 Nisan 2019 haftası, STEM Keşif haftası idi ve 12. sınıf IB öğrencilerimizin, Avrupa'daki yüzlerce okuldan öğrencilerle birlikte katıldıkları bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimiz Fizik, Biyoloji ve Teknoloji derslerinin bir birleşiminden oluşuyordu.

 

Biyolojideki konu, Hareket ve İskelet, fizikteki konu ise Mekanik idi. Bilgisayar öğretmeninin de yardımı ile, fiziksel olarak dengeli ve biyolojik açıdan eksiksiz bir iskeletin 3 boyutlu simülasyonunu ürettiğimiz etkinliğimizde teknolojiyi de uygulamış olduk.

 

Öncelikle öğrencilerin farklı tipte makarna ve ipler kullanarak bir iskelet gövdesi üretmek için iskeletlerin vücut oranını bilmeleri, iskeletin her bir bölümünü tanımaları gerekiyordu. Ayrıca öğrencilerin ürettiği iskeletin 5 saniye boyunca ayakta kalması şarttı. Tork bilgilerini kullanarak ortalama bağlantı boyutlarını hesaplamak da devreye girmişti. Teknolojinin  yardımı ile doğru hesaplamalar içeren simülasyonlar yapmaya çalışan öğrencilerin, kasların kemikler üzerindeki denge pozisyonuna etkisini  hesaba katmaları gerekiyordu.

 

Sonuçta öğrenciler, hesaplamaları ve simülatörlerine göre kendi iskeletlerini üretmişlerdi. İskeletlerinin eklemleri vardı. İki iskeleti hesaplamış, ölçmüş ve son ürün olarak ortaya çıkarmışlardı. Ancak iskeletten biri ayağa kalkmadı. Diğer iskelet ise 3 saniye boyunca ayakta durdu. Grup üyeleri iskelete eklem eklemeyi tercih etmediler. Bu iskeleti daha güçlü kıldı ve sonunda iskeletler ayakta durdu.

 

STEM faaliyetinin sonunda öğrenciler, etkinlikle ilgili soruları cevapladılar. Gündelik hayatla bağlantı kurarak üç farklı disipline ait konuları keşfettiler.


Fotoğraflar