131 YILDIR BAŞARIYA KAPIMIZ AÇIK

 

Tarsus Amerikan Koleji olarak, 131 yıldır “Türkiye için liderler, dünya için liderlik!” sloganıyla başarılı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliğine önem veriyor, maddi kaygılar taşımadan tüm başarılı gençlerin okulumuzda eğitim alabilmelerini bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz.

Tarsus Amerikan Koleji’nde burslarımız, öğrencilerin ihtiyacına ve başarılarına göre Akademik Başarı Bursu, Mali Destek Bursu ve SEV Spor, Sanat ve Bilim Bursu olarak değişiklik göstermektedir ve her bir bursun kendine özgü özel koşulları vardır. Bu koşullara göre burs oranları değişiklik göstermektedir ve okul ücretinin %100’ünü aşan (eğitim masraflarının tümünü karşılayan) oranlara ulaşabilmektedir.

 

Akademik Başarı Bursu

 

Akademik başarı bursu, liseye giriş sınavında en yüksek puan almış öğrenciler ile ara sınıflarımızda en yüksek yılsonu not ortalamasını sağlamış öğrencilerimize verilen başarı bursudur.

 

Tarsus Amerikan Koleji’nde Akademik Başarı Bursu, Giriş ve Ara Sınıflar olarak iki şekilde verilmektedir:

 

Giriş Akademik Başarı Bursu:

 

 

Tarsus Amerikan Koleji’ne yeni kayıt olacak öğrencilere verilen başarı bursudur. Özel Okullar Başvuru Kılavuzu’nda belirlenen takvimdeki 1. kayıt döneminde kesin kayıt yaptıran en yüksek puanlı ilk 8 öğrenciye %100 Giriş Akademik Başarı Bursu verilmektedir. Burs 5 yıllıktır.  Bu kategoride yer alan öğrencilerin başarı burslarının devamı için; Hazırlık sınıfında, sınıflarını geçmeleri ve disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

 

Ara Sınıf Akademik Başarı Bursu:

TAC’de halen ara sınıflarda okumakta olan öğrencilerden, bir önceki ders yılının sonunda kendi sınıf seviyelerinde en yüksek yılsonu not ortalamasını sağlayan ilk 3 öğrenci, Ara Sınıf Akademik Başarı bursundan faydalanabilmektedir.

 

Mali Destek Bursu

 

Tarsus Amerikan Lisesi’ni kayıt yaptırma koşullarını sağlayan ancak yeterli maddi olanakları olmayan öğrenciler için verilen burstur. MEB yönetmelikleri çerçevesinde, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından belirlenen kriter ve uygulama esaslarına göre verilen Mali Destek Bursu, öğrencinin ihtiyacına göre farklı oranlarda sunulmaktadır. Değerlendirme sonrasında burs oranları %100 ile %10 arasında değişmektedir. Mali Destek Bursu’na her yıl yeniden başvuru yapılır. Öğrencinin sınıfını geçmiş olması, disiplin cezası almamış olması ve ailenin mali durumunda değişiklik olmaması, bursun devamı için gerekli koşullardandır.  Mali Destek Bursu için Gerekli Belgeler listesini görüntülemek için tıklayınız.

 

Sağlık ve Eğitim Vakfı Spor, Sanat ve Bilim Bursu

 

SEV'in misyonu doğrultusunda çok yönlü bireyler yetiştirebilmek için sportif, sanatsal ve bilimsel faaliyette bulunanları desteklemek amacıyla oluşturulan spor, sanat ve bilim bursu, liselerimize kayıt hakkı kazanan ve/veya hâlihazırda öğrenimini okullarımızda devam ettiren, aktif spor, sanat ve bilim faaliyetlerine devam eden öğrencileri kapsar. Burs, öğrencinin lise eğitimini kapsayan 5 yıl süresince devam eder. Burs meblağ okul ücretinin %50’sidir.

 

SEV Spor, Sanat ve Bilim Bursu'nun detayları için lütfen tıklayınız.

 

TAC Burs olanakları için lütfen tıklayınız

 

SEV Burs Kitapçığı için lütfen tıklayınız.