Özel Tarsus Amerikan Koleji

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı

Hazırlık Sınıfı

Burs Olanakları

 

 

1. GİRİŞ BAŞARI BURSU: 2018 yılı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Puanı ile Özel Tarsus Amerikan Kolejine, I. Kayıt Döneminde, kesin kayıt hakkı kazanan en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye %100 Giriş Başarı Bursu verilecektir. Giriş Başarı Bursu, öğrencinin sınıf geçme ve disiplin suçu işlememe şartına bağlı olarak 5 yıllıktır.  

 

2. MALİ DESTEK BURSU: I. Kayıt Döneminde, Özel Tarsus Amerikan Kolejine kayıt hakkı kazanan öğrencilere, ailenin mali koşullarına bağlı olarak, “Mali Destek” bursu olanağı sağlanacaktır.

 

Burs başvuruları, 27, 28 ve 29 Haziran, 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Burs başvurusu yapan veli ve öğrencilerimizle mülakat yapılmak üzere iletişime geçilecek olup burs değerlendirme sonucu 1 Temmuz, 2018 tarihinde bildirilecektir.

 

Mali Destek Bursu Başvurusu, ön başvuru/ön kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, Burs Formu doldurularak yapılmalıdır. Burs başvuruları, elektronik olarak yapılacak, istenilen evraklar ise mülakat sırasında alınacaktır.

 

Burs başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evrakların okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

MALİ DESTEK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

 • Öğrencinin 2018 yılı LGS Puanı’nın, söz konusu kayıt döneminde ilan edilecek Taban Puana eşit veya üzerinde olması,
 • Başvuru sahibinin okul ücretini karşılayabilecek mali olanaklara sahip olmaması,
 • Başvuru sahibinin T.C. Vatandaşı olması.

 

Mali Destek Bursu Başvurusu için Gerekli Belgeler

 

 1. Mali Destek Bursu Başvuru Formu çıktısı (İmzalanmış olarak),

 

 1. LGS sonuç çıktısı,
 2. Öğrenci ve aile bireylerinin nüfus cüzdanlarının fotokopileri,
 3. Aile bireylerinin;
 • Çalıştıkları kurumlardan onaylı Gelir Belgeleri(Bir önceki takvim yılını içerir toplam ve içinde bulunulan yıla ait güncel gelir belgesi),
 • Emeklilik durumu var ise, emeklilik belgesi ve maaşın yatırıldığı bankadan alınmış resmi belge,
 • Çalışmıyor ise,  4A Hizmet Dökümü,

 

 1. Anne-baba ya da başvuruyu yapan kişi serbest meslek sahibi ise, iş yerine ait en son tarihli ve onaylı vergi levhası ile son vergi dönemine ait vergi beyannamesi,

 

 1. Aile bireylerine ait e-devlet üzerinden alınmış olan gayrimenkul dökümü (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış Taşınmaz Listesi -Hisse Bilgileri-Şerh, Beyan, Rehin Dökümü),
 • Gayrimenkullere ait emlak (e-belediye sistemi üzerinden Borç Bilgileri Sorgulama ve Tahsilat Bilgileri Sorgulama ekran görüntüleri); e-belediye sistemine kayıtlı olmayanlar için en son ödenen emlak vergisi makbuzu,

 

 1. Ailenin ikamet ettiği;
 • Ev kira ise, kira kontratı ve son aya ait banka kira ödenti dekontu, (Farklı ödeme şekli var ise ödemenin nasıl yapıldığına dair yazılı beyan)
 • Ev aile bireylerinden birine ait ise en son ödenen emlak vergisi makbuzu, (e-belediye üzerinden borç bilgileri sorgulama ekranı ve tahsilat bilgileri sorgulama ekran görüntüleri); e-belediye sistemine kayıtlı olmayanlar için en son ödenen emlak vergisi makbuzu,
 • Diğer hallerde, ikamet edilen konutun belirtilmesi(lojman vb.),

 

 1. Araç ruhsat fotokopisi,

 

 1. Anne-baba ayrı ise, velayet durumunu belirtir kesinleşmiş mahkeme kararı,

 

 1. Hastalıkla ilgili raporlar (Ailede uzun vadeli tedavi gerektiren ciddi bir hastalık varsa).

 

 

9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Burs Olanakları
 

Ara sınıflarda çeşitli oranlarda Mali Destek Bursu’nun yanı sıra yılsonu başarılarına göre Başarı Bursu da sağlanmaktadır.
 

Mali Destek Bursu bir yıllıktır ve ihtiyacın sürmesi halinde başvuru süreci her yıl tekrarlanmaktadır.