İyiliği tanımak, tanımlamaktan kolaydır.”

W.H. Auden (İngiliz Şair)

 

Tarsus Amerikan Koleji’nde Toplum Hizmetlerinin başlangıcı okulun kurulduğu günlere uzanır. 129 yıl önce Çukurova’da aklı ve yüreği aydınlık nesiller yetiştirmek için yola çıkan bir grup iyiliksever, bilginin ışığının sadece okulu değil çevresini de aydınlatmasını ister. O günden bugüne Toplum Hizmetleri, okulun köklü geleneklerinden biri olarak her geçen yıl değişik projelerle ve gittikçe de artan bir katılım ile sürdürülür.

 
TAC, bugünün insanının ve gelecek nesillerin haklarının korunması, ülkenin ve insanlığın geliştirilmesi için kişilik haklarına saygılı, yetenekli, eğitimli, ülkeye ve insanlığa hizmet inancıyla donatılmış, dengeli bireyler yetiştirilmesi gereğine inanır. Bu nedenle, içinde yaşadığı topluma fayda sağlayacak gönüllü faaliyetleri özendirir. Ülkemizde kırsal gelişim konusunda önemli katkılar sağlamış olan Türkiye Kalkınma Vakfı’nın kuruluşuna da bir TAC mezununun, Altan Ünver’in, okuldaki sosyal faaliyetlerin bir uzantısı olarak öncülük etmiş olması bu konuda güzel bir örnektir.

 
TAC öğrencileri okul yılı boyunca en az 20 saatlerini Toplum Hizmeti ile geçirir. Okulda 15’in üzerinde Toplum Hizmeti Komitesi bulunur. Bu komitelere katılan öğrenciler, en az bir öğretmen rehberliğinde çalışmak istedikleri alanı belirleyip, keşif gezisi, projenin duyurulması, kaynak yaratma ve organizasyon olmak üzere hedefledikleri sonucu alana kadar sıkı bir çalışma gerçekleştirirler. Örneğin; görme engelliler için sesli kayıt hazırlamak gibi bir proje başladığında; görme engellilerin en çok ihtiyaç duydukları konuların belirlenmesi, kayıtlara okunacak bilgilerin derlenmesi, okuyacak kişilerin bulunması ve nihayetinde kayıtların sahiplerine ulaştırılması aşamalarının her biri öğrencilerin emeğiyle gerçekleşir.
 
TAC öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az üç Toplum Hizmeti Komitesinde çalışması beklenir.

 

2016-2017 Toplum Hizmeti çalışmalarımızdan bazıları:

 

1.       Hasan Karamehmet İlkokulu 3 ve 4. sınıf öğrencilerine Spor, Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe,  

          İngilizce, Akıl Oyunları ve dans kursları vermek,

2.       Tarsus’un çeşitli köy okullarına Gezici Kütüphane seferleri düzenlemek ve buralardaki çocuklara 

          İngilizce dersleri vermek,

3.       Tarsus ve Mersin Hayvan Barınaklarına yem desteğinde bulunmak, barınakta bulunan  

           hayvanların uzaktan sahiplenilme projesini yürütmek,

4.        Görme Engelliler İçin Kitap Okuma Projesi;

5.        Kaleburcu, Kamberhüyüğü, Mehmet Ramiz Asutay, Kel Ahmet ve Ulaş köyleri olmak üzere beş 

           okul ile Kardeş Köy Okulu Yardım Projesi,   

6.        Tarsus ZİÇEV Makbule Ölçen Okulu’nu destekleme projesi,

7.        Hastanelerin Onkoloji Bölümlerinde yatan çocuk hastalarla ilgilenme projesi,

8.        Huzurevi ve Yaşlı Yaşam Merkezlerinde yaşlı insanlarla paylaşımda bulunmak;

9.        Adanalıoğlu'nda sahil temizliği yapmak,

10.      Kadın Sığınma Evlerindeki kadınları destekleme projesi,

11.      Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklarla ilgilenmek.