Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 

“Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir adımla başlamak zorundadır.” Lao Tzu

 

Hayata doğru birlikte, adım adım…

 

Lise dönemi; büyük duygusal, bilişsel, sosyal ve psikolojik değişimlerin yaşandığı, hayata dair önemli kararların alındığı zor bir dönemdir. Bu dönemde bireyler, profesyonel bir desteğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyarlar. TAC Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, bu hassas ve önemli amaç için; öğrencilerin kendilerini ve izleyecekleri yolu bulmalarına yardım etmek için çalışır.


Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimizin amacı;

 

 • Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip,
 • Özgüvenli,
 • Öğrenmekten yaşam boyu kopmayan,
 • Etkili iletişim kurabilen, her yönüyle nitelikli bir yaşam süren,
 • Ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumluluklar edinmiş,
 • Eğitim sürecinden yetenek ve bireysel özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanan,
 • Potansiyellerini en uygun şekilde kullanabilen ve yeteneklerini geliştirmeye devam eden

öğrenciler yetiştirmektir.

 
PDR Servisi, hedeflerine ulaşmak için öğrencinin sağlıklı gelişimini destekleyecek bir okul ortamı oluşturmaya; veli, öğretmen ve okul yönetimiyle de işbirliği yaparak öğrencinin gelişimini destekleyen bu ortamın bütüncül ve sürekli olmasına çalışır. 

 

Rehberlik Dersleri, MEB tarafından belirlenen rehberlik modeli doğrultusunda Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Sorumlu Psikolojik Danışman tarafından yürütülmektedir. Aynı zamanda Tarsus Amerikan Kolejine özel, Hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıfları kapsayan TAC Yapılandırılmış Rehberlik Etkinlikleri Programı takip edilmekte ve öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir.

 • Bu kapsamda, en başta hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için, daha sonra da 10 ve 11. sınıflar için de hazırlanan rehberlik programının amacı; SEV kurumsal değerleri ve öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda onların sosyal, duygusal ve bilişsel yeterlilik ve becerilerini destekleyerek olumlu etkileşim ve gelişimlerini desteklemektir. Hazırlanan programların içeriği oluşturulurken öğrencilerden, öğretmenlerden ve okul psikolojik danışmanlarından toplanan veriler ve uzmanların okul ziyaretleri sırasında yaptığı gözlemler dikkate alınmıştır.
 • Bu amaç doğrultusunda hazırlık sınıflarına hazırlanan programda öncelikle TAC’ye yeni başlayan hazırlık sınıflarının oryantasyonu için etkinliklere yer verilmiştir. Daha sonra ise olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirme, akran ilişkilerinde yaşanan ve yaşanabilecek olası sorunlara karşı öğrencileri güçlendirme, ergenlikte yaşanan değişikliklere uyum sağlama, sorumlulukla karar verme, sosyal bilinci arttırma, çatışma çözme ve problem çözme becerilerini geliştirme, akademik yeterliliği geliştirme ve öz-düzenleme becerilerini destekleme gibi hedefleri içeren etkinlikler yer almıştır.
 • 9. sınıflar için hazırlanan rehberlik programında ise; hazırlık sınıfından sonra pek çok yeni derse uyum sağlamaya çalışırken diğer yandan da akademik, sosyal ve gelişimsel olarak rol ve sorumlulukları farklılaşan öğrencilere destek olmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda programda akademik yeterliliği geliştirme, sosyal bilinci arttırma, olumlu kişilerarası ilişkileri güçlendirme, öz-düzenleme becerilerini destekleme, kariyer farkındalığı kazandırma, zaman yönetimi, sorumlulukla karar verme, çatışma çözme ve problem çözme becerilerini geliştirme gibi hedefleri içeren etkinlikler yer almaktadır.
 • 10. Sınıflar için hazırlanan programda öncelikle yeni sınıfa uyumu kolaylaştırma ve etkileşimi sağlama adına grup dinamiği etkinliği hazırlanmıştır. Daha sonrasında ise öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirme, sınava ilişkin duygular ve sınav kaygısıyla başa çıkma, verimli ders çalışma alışkanlıkları kazandırma, etkili çatışma çözme becerileri geliştirme, alan-meslek seçimine yönelik uygulamalar yapma, problem çözme becerileri geliştirme, yurtiçi ve yurtdışı eğitim programları hakkında bilgi edindirmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra bireysel farklılıkların ilişkilere etkisi konusunda farkındalık kazandırmaya yönelik etkinlikler hazırlanmıştır.
 • 11. Sınıflar için hazırlanan programda; öncelikle yeni sınıfa uyumu kolaylaştırma ve etkileşimi sağlamak amacıyla “yeni döneme merhaba ve takım olma” etkinliği hazırlanmıştır. Daha sonrasında ise yurtiçi üniversite danışmanlığı biriminin tanışma ve anket uygulama, öğrencilerin mesleki, ilgi ve yeteneklerine yönelik farkındalık kazandırma, yurtdışı üniversite danışmanlığı faaliyetleri, stres yönetimi, zaman yönetimi, kariyer gününün mesleki hedeflerine etkisi, öfke ve flört şiddeti, planlı çalışma ve son olarak da etkili problem çözme etkinlikleri hazırlanmıştır.
 • Öğrencilerimiz için hazırlanan TAC Yapılandırılmış Rehberlik Etkinlik Programında genel olarak kişisel-sosyal, akademik ve mesleki açıdan öğrencilere destek olmak amaçlanmıştır.

 

VİZYON ve MİSYONUMUZ:

 

 • Mesleğin gerektirdiği ulusal ve evrensel kurallara uymak,
 • Bilimsellik ve uzmanlık alanı içinde hizmet vermek,
 • Ruh sağlığını korumak ve geliştirmek,
 • Önleyici, geliştirici ve destekleyici bakış açısı ile çalışmak,
 • Kişisel haklara, bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak,
 • Sorumlu (bireye, kuruma ve topluma karşı) davranmak,
 • Güven ilişkisi-süreklilik-gönüllülük-dürüstlük-gizlilik etik ilkelerine uymak,
 • Mesleki alanında kendini geliştirme sorumluluğu taşımak,
 • Veli-öğretmen-yönetim-diğer meslektaşlar ve uzmanlarla iş birliği yapmak,
 • PDR Hizmetleri ile ilgili mevzuatı bilmek ve uygulamak, psikolojik danışma ve ruh sağlığı alanında değişiklik ve yenilikleri takip ederek yürütülen çalışmaları güncel tutmak,
 • Öğrencinin alacağı kararlara destek olurken uygun seçenek ve seçimlerde bulunmasına yardımcı olmak.