Öğrencilerimizle Yürüttüğümüz Çalışmalarımız:

 

 • Bireysel Psikolojik Destek ve Terapötik İlişki

 

 • Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 

 • Psikopatolojik Ön Değerlendirme ve Yönlendirme

 

 • Yatılı Psikolojik Danışmanlığı
 • Yüz yüze eğitim döneminde okul sonrası belirli gün ve saatlerde, yatakhanede konaklayan yatılı öğrencilerimize psikososyal destek vermekteyiz.
 • Yurt yönetimi ve belletmenleriyle haftalık, düzenli koordinasyon toplantıları yapmaktayız.

 

 • Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Programı
 • Bilinçli teknoloji kullanımı, pandemi sürecinde ortaya çıkan sağlıksız alışkanlıklar ve diğer bağımlılık türleriyle ilgili yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

 

 • Önleyici Müdahale Adına Hazırlanan Seminer ve Söyleşiler
 • Psikolojik sağlamlık, çatışma ve problem çözme, sağlıklı iletişim, belirsizlikle baş etme, COVİD-19 Psikososyal Destek Programı (Öğretmen – veli – öğrenci) ve gelişim psikolojisi üzerine seminer ve söyleşileri kapsamaktadır.

 

 • TAC Uyum-Oryantasyon Programları
 • Yatılı Hazırlık Sınıfı Oryantasyonunu 2 bölüm halinde, 2 farklı hedef kitleye yönelik yapmaktayız. Okula hızlı adapte olabilmeleri ve kaygılarının azalması için okulun ilk gününden önceki hafta sonunda ilk olarak yatılı hazırlık sınıfı öğrencilerimize, ardından yatılı öğrencilerimizin velilerine yönelik etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu etkinlikleri yaparken 10. Sınıf Akran Rehberlerimizden destek almaktayız.
 • İlerleyen haftalarda ise yine Akran Rehberlerin organize ettiği ve PDR Servisinin gözetiminde, tüm hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik oryantasyon çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.
 • Bunun yanında 9, 10, 11. Sınıf öğrencilerimizin yeni sınıflarına uyum sağlamaları amacıyla oryantasyon çalışmaları yapmaktayız.

 

 • Akran Dayanışma-Destek (ADD) Projesi
 • ADD, okul ortamında öğrencilerin birbirini sosyal, duygusal ve akademik anlamda daha olumlu yönde desteklemeleri, rehberlik etme ve yardım çalışmalarının tüm öğrencilere yaygınlaştırılması konusunda oluşturulmuş bir rehberlik projesidir. 9. Sınıfta gönüllü olarak projeye katılmak isteyen öğrenciler 15-17 kişilik gruplarda, 10 haftalık iletişim becerileri ve yardım süreci eğitiminden geçirilirler. Bu eğitime devam zorunludur. Eğitim başında öğrencilerle rehberlik ve proje ilkelerine uymaları konusunda bir kontrat imzalanmaktadır.  Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler “Akran Rehberi” unvanı ile çalışmalarına başlamaktadır. Yapılan bütün çalışmalarda, okulumuz psikolojik danışmanları akran rehberlerine süpervizörlük etmektedir; öğrencilerin ilkelere bağlı kalarak ihtiyaç dahilinde çalışmalarını yönetmek de psikolojik danışmanların sorumluluğundadır. Akran Destek Dayanışma Projesi 2010 yılından bu yana devam etmektedir. 10, 11 ve 12. sınıfta bulunan akran rehberlerimiz çalışmalarına devam etmektedirler.

 

 • Cinsel Sağlık Eğitimi
 • Ergenlerin cinsel gelişim sürecinde doğru bilgi, tutum ve yaklaşımla desteklenmesi amacıyla cinsel sağlık eğitimleri düzenlenmektedir. Geçtiğimiz yıl PDR Servisi koordine ve gözetiminde TAP Vakfı Uzmanları tarafından ikişer ders olarak tüm öğrencilerimize bu eğitim verilmiştir.
 • Cinselliğin bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal yönlerinin bir müfredat kapsamında yapılandırılmış olarak öğretilmesi ve öğrenilmesidir. Bu eğitim, çocuk ve gençlere kendi sağlık, iyi olma hali ve değerlerinin farkına varma; saygıya dayalı sosyal ve cinsel ilişkiler geliştirme, yaptıkları seçimlerin kendilerinin ve başkalarının iyi oluşunu ne şekilde etkilediği üzerine düşünme ve yaşamları boyunca haklarını anlama ve koruyabilme konusunda gerekli bilgi birikimi, beceri, yaklaşım ve değerlerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

 

 • İhtiyaca Yönelik Akademik ve Psikolojik Test - Envanter Uygulamaları
 • DISC Envanteri: Tüm 9. Sınıf öğrencilerimize uyguladığımız, meslek seçimi konusunda yararlandığımız bir ölçme aracıdır.
 • Belbi̇n Getset Envanteri: Tüm 10. Sınıf öğrencilerimize uyguladığımız, alan seçimi konusunda yararlandığımız bir ölçme aracıdır.
 • Bi̇reysel İhti̇yaca Yöneli̇k Uyguladığımız Ölçme Araçlarından Bazıları: CAS, Pass Bilişsel Müdahale Programı, Mesleki̇ Eği̇li̇m Testi̇, Öfke ve Öfke İfade Ölçeği̇, Sınav Kaygısı Ölçeği̇, Kısa Semptom Envanteri̇, Bei̇er Cümle Tamamlama Testi̇, Kari̇yer Yelkenli̇si̇ Modeli̇, Holland Mesleki̇ İlgi̇ Envanteri̇, Akademi̇k Benli̇k Kavrami Ölçeği̇.

 

 • Ders İçi Motivasyon Çalışmaları
 • Öğrencilerimizin gelişim dönemleri gereği değişkenlik gösteren duygu durumlarının ders içi motivasyonlarını olumsuz yönde etkilememesi amacıyla yaptığımız çalışmalardır.

 

 • Stres, Sınav Kaygısı vb. Akademik İlişkiyi Negatif Yönde Etkileyen Süreçlerle İlgili Öğrencilere Yönelik Bireysel ve Grup Görüşmeleri, Seminer ve Söyleşiler

 

 • Kariyer Danışmanlığı Çalışmalarımız
 • Kariyer Günü: Kariyer Günü, okulumuzda her yıl düzenlenen bir meslek tanıtım etkinliğidir. Organizasyon ve planlama sürecinde PDR Servisimiz, Mezunlar Derneği ve Kurumsal İletişim Departmanı ile işbirliği içinde  çalışmaktadır. Bu etkinlikle;

Farklı meslek ve iş kollarından mezunlarımızla öğrencilerimizi bir araya getirmek, böylelikle öğrencilerimizin alanında başarılı, uzman kişilerle iletişime geçmelerini sağlamak,

Öğrencilerimizin ilgi duydukları, merak ettikleri mesleklerle ilgili doğru bilgi edinmelerini, iş sahasındaki uzmanların deneyimlerinden yararlanmalarını sağlamak,

Üniversite seçimi, üniversite ortamı, çalışma ortamı, kariyer basamakları hakkında bilgilendirici bir ortam yaratmak,

Öğrencilerimize, gerek eğitsel, gerek sosyal gelişim bakımından ihtiyaç duydukları yetişkin modelleri sunabilmek hedeflenmektedir.

 

 • Mesleki Gölge Projesi: Mesleki gölge etkinliği, öğrencilerimizin alan ve meslek seçimleri konusunda daha bilinçli davranmaları, ilgi duydukları mesleklerin uygulama çalışmaları hakkında fikir edinmeleri amacıyla düzenlenmektedir.

Bu çalışma ile öğrencilerimizin bir gününü ilgi duyduğu meslekle ilgili çalışan bir kişinin yanında geçirmesi beklenmektedir.

Proje kapsamında öğrenci, profesyonel olan kişinin gün boyunca yaptığı tüm çalışmaları gözlemler, fotoğraf çeker, ilginç bölümleri video ile kayıt altına alır ve bilgi toplama amacıyla röportaj yapar. Öğle yemeği için verilen ara dahil olmak üzere çalışma gününün tüm süreçlerini görmesi ve değerlendirmesi son derece önemlidir. Bir günün her aşamasında çalışan kişiyi “gölgesi” gibi takip ettiği ve gözlemlediği için çalışma “mesleki gölge” olarak adlandırılmaktadır.

 

 • İş Yeri Gezileri: İşyeri gezilerinde öğrencilerin pratik olarak üretim süreçlerini yakından gözlemlemeleri, bir işyerinde bulunan bölümler ve yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi almaları hedeflenmektedir.

 

 • Üniversite Gezileri: Her yıl 10. sınıf öğrencileri İstanbul’daki; 11. sınıf öğrencileri de Ankara’daki üniversiteleri ziyaret ederler.

 

 

Velilerimizle Yürüttüğümüz Çalışmalarımız:

 

 • Bireysel & Aile Görüşmeleri

 

 • Aile İçi Çatışmalarda Çözüm Odaklı Veli – Öğrenci Görüşmeleri

 

 • Veli Etkileşim Çalışmaları, Konferansları ve Bültenleri
 • Sağlıklı iletişim, psikolojik sağlamlık, bağımlılık, sınav psikolojisi, belirsizlikle baş etme ve gelişim psikolojisi üzerine seminer ve söyleşileri kapsamaktadır.
 • Her ayın ilk haftasında hazırladığımız bültenler, velilerimiz ile mail yoluyla paylaşılır ve aynı zamanda TAC web sitesi PDR sayfasına da eklenir.

 

 • Veli Toplantıları

 

 

Öğretmenlerimizle Yürüttüğümüz Çalışmalarımız:

 

 • TAC Yapılandırılmış Rehberlik Etkinlik Programı kapsamında; Hazırlık-9-10-11. Sınıf Rehber Öğretmenleri ve sorumlu psikolojik danışmanın katılımıyla o hafta yapılacak etkinlik ele alınmakta ve ön hazırlığı yapılmaktadır. Toplantılar dönem bazında ayrı ayrı yapılmaktadır.
 • Bölümler Arası İşbirliği
 • Bireysel Görüşmeler
 • İhtiyaçlar Doğrultusunda Yaptığımız Seminerler ve Eğitimler
 • Öğretmen Toplantıları