GİRİŞ

 

Okulumuzda, Hazırlık ve 9.sınıf  şubelerinde  haftada iki saat Görsel Sanatlar ve Müzik dersleri vardır. Bu derslerin  amacı, öğrencilerin resim ve müzik terminolojileri  ile bilgilerini, becerilerini  geliştirerek, görmeyi, dinlemeyi  öğrendikleri  ile kendilerine has  yeni  eserler yaratmayı öğrenmeleridir.

 

Bu sebeple uygulamalı  çalışmaların zeminini oluşturan  sanat tarihi bilgilerine de sahip olacaklardır. Eskiçağ, Ortaçağ, Rönesans, Barok, Rokoko, Modern ve Post-modern olmak üzere tarihten günümüze sanat dönemleri  sunumlarla birlikte  incelenir. Her dönemin toplum yapısı ile sanatsal üretimleri  arasında bağlantılar kurularak yapılan anlatımlar ile sanatın toplumlardaki önemi verilmeye çalışılır. Dönem konseptleri ile açılan sergilerle bilgiler pekiştirilir.

 

Temel  hedefimiz  öğrencilerimizin kendi yetenek alanlarını bulabilmeleri,  temel sanat terminolojilerini  öğrenebilmeleri;  sanat hakkında konuşabilir, paylaşabilir ve çoğaltabilir olmalarıdır.

 

GÖRSEL SANATLAR

 

“Altı yaşındayken aşçı olmak istiyordum. Yedi yaşında Napoleon olmak istedim. O günden beri ihtirasım durmadan büyüyor.”

                                                              Salvador Dali (İspanyol ressam)

 

Okulumuzda Hazırlık ve 9. sınıf  şubelerinde  haftada iki saat Görsel  Sanatlar dersleri vardır.

 

Bu derslerin  amacı, öğrencilerin resim sanatı terminolojileri  ile bilgilerini,  becerilerini  geliştirerek, görmeyi öğretebilmektir. Her konu kapsamında yaptırılan uygulamalarla  kendilerine has becerilerini ortaya koyabilmelerine olanak vermektir. Bu sebeple uygulamalı  çalışmaların zeminini oluşturan  sanat tarihi bilgilerine sahip olmaları  önemlidir.

 

Eskiçağ, Ortaçağ, Rönesans, Barok, Rokoko, Modern ve Post-modern olmak üzere tarihten günümüze sanat dönemleri  sunumlarla birlikte  incelenir. Her dönemin toplum yapısı ile sanatsal üretimleri  arasında bağlantılar kurularak  karşılaştırmalı analizler yapılır.

 

Dönemlere uygun olarak, Karakalem Bilgileri, Renk Bilgileri, Akrilik ile düzen-kompozisyon çalışmaları, Vitray tekniği, Atık materyallerden konstrüksiyonlar, Maske,Tual çalışmaları, Tabak desenleri tasarımları  atölye içi çalışma başlıklarındandır. Her dönem konseptleri ile açılan sergilerle bilgiler pekiştirilir.

 

Temel  hedefimiz  öğrencilerimizin  temel sanat terminolojilerini  öğrenebilmeleri;  sanat hakkında konuşabilir, paylaşabilir ve çoğaltabilir olmalarıdır.

 

OKUL YAŞAMI

Ders saatleri dışında kişisel yeteneklerini keşfetmiş öğrenciler için özel atölye çalışmalarına imkan sağlanır.Kişisel gelişimlerini gösterebilecekleri çlışmaların kişisel sergiler ile paylaşılıp sanat beğenilerinin okul toplumuna yayılması için teşvik edilir.

 

KULÜP:

Okul Kulüpleri, hayatın provasının yapıldığı sahnelerdir.


Eğitim sisteminin temel amacı, öğrenciyi yaşama hazırlamaktır. Sistem bu amacına öğrenciyi gerekli bilgiyle donatarak, yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardım ederek ulaşır. Eğitim yaşamı boyunca yapılan sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları ise öğrencinin bilgilerini deneyime dönüştürmesine olanak tanır. TAC’de  öğrenciler her yıl bir kulübe katılır ve mezun oluncaya kadar en az bir kez de olsa, “sosyal servis kulübü”nde yer alırlar.

Kulüp etkinliği öğrenciler için zorunlu olsa da öğrenciler bu seçimlerinde zorluk çekmezler; çünkü kendilerine sunulan çok fazla seçenek arasından mutlaka keyifle çalışacakları bir kulüp ya da sosyal sorumluluk komitesi bulabilirler.

Sosyal etkinliklerle öğrenciler, dayanışma ve paylaşım gibi değerleri pekiştirir, toplum hizmetlerin önemini, organizasyon tekniklerini ve demokratik yaşamı hayata geçirmeyi öğrenirler. Öğrenciler etkinlik sürecinde çeşitli sosyal roller üstlenerek özgüven, ekip çalışması, analitik düşünme ve liderlik yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda yaşama da hazırlanırlar.

İçerikler için lütfen tıklayınız

2016-2017 Hazırlık Sınıfları Görsel Sanatlar Dersi

2016-2017 9. Sınıflar Görsel Sanatlar Dersi

2016-2017 10. Sınıflar Görsel Sanatlar Dersi

 

MÜZİK

 

“Öyle sanıyorum ki her şeye ve her sanat duygusuna müzik duygusu eşlik etmelidir…” 
                                                                                                      Goethe (Alman şair)

 

TAC müzik programı sosyal ve evrensel iletişim için eşsiz bir dil olan müziği tüm öğrencilerin zevkle ve beceriyle kullanabilmesini hedefler. Gençler içsel enerjilerini müziğe yönlendirerek, ilk gençliğin fırtınalı ruh halleriyle daha kolay başa çıkarlar.

 

HEDEFLER:

 

Müzik programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

 

·    Grup ve bireysel müzik çalışmalarıyla paylaşımcı, disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmak.

·    Müzik eğitimi ile aldıkları bilgileri diğer sanat dalları ile sentezleyebilmek.

·    Müzik kazanımları ile zihinsel, ruhsal, duygusal açıdan farkındalık kazanmak.

·    Bilgi kaynağına ulaşmak için teknolojiyi kullanmak ve değişen müzik dilini anlayabilmek.

·    Müziğin kültürel altyapısını öğrenerek, farklı kültürlerin müziklerine ilgi ve hoşgörü duymak.

·    Atatürk’ün ulusal ve evrensel müziğe vermiş olduğu değeri sahiplenmek.

 

  

ETKİNLİKLER:

Müzikle ilgili etkinliklerin amacı öğrencilerde kendi müziklerini yaratma hevesi uyandırmak ve yeteneklerini ortaya koymalarına fırsat tanımaktır.

 

·      Belirli gün ve haftalara özel çalışmalar,

·      TAC’nin ECHO isimli müzik grubunun sene sonu konseri,

·      Öğrencilerin bireysel performanslarını sergilediği gösteriler,

·      Yeni Echo gruplarının oluşturulması.

İçerikler için lütfen tıklayınız

2016-2017 Hazırlık Sınıfları Müzik Dersi

2016-2017 9. Sınıflar Müzik Dersi

2016-2017 10. Sınıflar Müzik Dersi