Gençlerin yetenek ve başarıları sınır tanımıyor.

 

Dünyanın birçok ülkesinde okullar akademik programlarını uluslararası yeterlilik ve bakış açısı geliştiren projelerle destekliyor. Bu okullar arasındaki işbirliği sayesinde birçok uluslararası proje hayata geçirildi. Sözünü ettiğimiz projeler TAC’nın çok dilli, çok kültürlü eğitim yaklaşımının önemli bir parçası. Öğrenciler bilimsel, kültürel, sanatsal ve siyasi projelere katılarak gelecekte içinde yer alacakları hatta belki yön verecekleri uluslararası yapıların işleyişini deneyimliyor.