“SEV, sevgiyi ifade eder. Kapsadığı anlam, insanlığı sevmek ve insana hizmet etmektir.”

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), 1968 yılında İzmir ve Tarsus Amerikan Koleji ile Üsküdar Amerikan Lisesinin (Amerikan Okulları) mezunları tarafından kuruldu. Atatürk’ün hedeflediği gelişen Türkiye’ye hizmet ilkesiyle kurulan Vakıf, kendisine bağlı kurumların hizmet kalitesini üstün ve sürekli kılmayı amaçlıyor.

Çoğunluğu Amerikan Okulları mezunlarından oluşan Mütevelli Heyeti ve Heyetin seçtiği Yönetim Kurulu tarafından idare edilen SEV’de, Mütevelliler ve Yönetim Kurulu üyeleri gönüllü olarak hizmet veriyor. Vakıftaki diğer görevler, kurullarca belirlenen çerçeve doğrultusunda çalışan profesyonel bir kadro tarafından yürütülüyor.
 

SEV’e bağlı kurumları kendi alanlarındaki başarıları sayesinde iyi tanıyorsunuz: Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Özel İzmir Amerikan Koleji, Özel Tarsus Amerikan Koleji, Özel SEV Lisesi, Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları, Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları, SEV Matbaacılık ve Yayıncılık Eğitim Ticaret A.Ş. ve Gaziantep’teki SEV Amerikan Hastanesi.
 

SEV İlköğretim Okulları, 1997 yılında yeni İlköğretim Yasasının kabulünden hemen sonra, Amerikan Liselerinin yüzyılı aşkın süredir başarıyla uyguladığı eğitim anlayışını ilköğretim seviyesinde de devam ettirmek üzere, SEV tarafından kuruldu.
 

Redhouse Yayınevi, Sağlık ve Eğitim Vakfına bağlı şekilde yeniden yapılanarak 1996 yılında SEV Matbaacılık ve Yayıncılık Eğitim Ticaret A.Ş. (SEV-YAY) adını aldı. SEV-YAY, Redhouse sözlüklerinin varisi olarak sözlük yayımcılığı alanında faaliyet göstermektedir.
 

1879 yılında kurulan SEV Amerikan Hastanesi ise bölgenin ilk modern tıp hastanesi. Hastanede, tanı-sağaltım hizmetlerinin yanı sıra sağlık taramaları, tıbbi eğitim toplantıları ile toplum sağlığının iyileştirilmesi yönünde de hizmet verilmektedir.

 

Sağlık ve Eğitim Vakfı Tantıtım filmi için lütfen tıklayınız.


SEV