Tarsus Amerikan Koleji'ne hoş geldiniz! Zengin ve canlı bir geçmişe sahip olan okulumuzun tarihi ve güncel eğitim programları hakkında daha fazla bilgi edinmeniz için sizleri, internet sitemizi keşfetmeye davet ediyoruz. TAC'ın verdiği uluslararası okul eğitiminin 135. yılına girerken gurur duyduğumuz ve kutlanmaya değer çok şey var:

 

 • Öğrencilerinin üstün akademik ve spor başarılarıyla dolu bir tarih 
 • TAC öğrencilerinin IB Diploma Programı sınav ortalamasının 36 ile IBDP
  dünya ortalamasının üzerinde olmaya devam etmesi
 • Üniversite sınavında TAC mezunlarının %22.95’in ilk 10.000'e, %68,85’inin de
  ilk 100.000’e girmiş olması
 • Gündüzlü ve yatılı öğrencilerimize sunulan, Türkiye'de ve yurtdışında
  çok çeşitli ve heyecan verici akademik ve sosyal fırsatlar
 • Okulumuz mezunlarının derece yapma Türkiye ve diğer  en iyi
  üniversitelere yerleşme açısından olağanüstü başarıları
 • Okulun köklü tarihi boyunca başarılı liderler yetiştirmesi

 

TAC, öğrencilerin hem özel hem de iş hayatına yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde uyum sağlayabilen, özgüvenli, yetenekli, tutkulu ve yaşam boyu öğrenen bireyler olma yeteneklerini ve akademik kapasitelerini geliştiren bir ortam sunar. TAC’de tüm öğrenciler hazırlık programının ardından 9. sınıfa devam ederler. 9. sınıfın sonunda ise ulusal programa devam edebilir veya Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’na (IBDP) yönelebilirler. Her iki seçenek de üstün bir eğitim deneyimi sunarak öğrencileri Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelere hazırlar. 

 

TAC camiasının bir parçası olmak, geçmişe, bugüne ve geleceğe değer veren bir aileye katılmak demektir. TAC’nin eşsiz tarihi yanında öğrencilerimizin ve mezunlarımızın başarıları ile gurur duyuyoruz. TAC camiasının bir parçası olmak, aynı zamanda yaşam boyu sürecek arkadaşlıklar edinmek, dünyanın herhangi bir yerinde bir TAC mezunu ile karşılaşabilmek demektir. Bu yönüyle öğrenci ve mezunlarımız “Türkiye için Liderler, Dünya için Liderlik” taahhüdümüzü tam anlamıyla hayata geçirmektedirler.

 

Amanda Sunderman

Okul Başdanışmanı


 

 


 

 

 

 

 

 

Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanı içinde, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum,

 

Tarihi MÖ 2000’lere uzanan medeniyetler beşiği Tarsus’ta,1888’de kurulan okulumuzun uygarlık ve çağdaşlık zincirine bir halkayı daha ekleyeceği sürecin başlangıcındayız. Köklerinde dürüstlük, bilgi, hoşgörü, vatandaşlık ve uluslararası anlayış gibi hem evrensel hem de Atatürk’ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik ve çağdaşlık idealleri olan okulumuz 134 yıldır eğitime katkısını sürdürmektedir. Çağlar ve eğilimler değişir, eğitim ve öğretim zaman içinde beliren ihtiyaç ve koşullara göre şekillenir. Dünya çok hızlı bir değişim ve gelişim içinde olup bilgiye ulaşma, onu kullanma, aktarma ve üretmeye dönük olarak her alanda değişim ve gelişim yaşanıyor.

 

Bireyde davranış değişikliği meydana getirme süreci olan eğitim, bu hızlı değişimden payını almalı ve doğal olarak kendini yenilemelidir. Çünkü bilgiye ulaşma yolları ve hızı, bireyin eğitimden beklentisini de değiştirmektedir. Bilgi artık her yerdedir ve okulların görevi, bilgiyi ezberleyen değil üretebilen bireyler yetiştirmektir. Amaç, onlara anlama, analiz etme ve sorun çözme becerileri kazandırmaktır. Yenilikçi ve yaratıcı düşünce de farklı ve eleştirel düşünmeyle gelişir.

 

Çağdaş eğitimin en belirgin özelliği öğrenci merkezli olmasıdır. Amaç her çocuğun kendi değerlerini tanımasına katkı sağlamak ve toplumda bu bireysel değerleriyle görev almaya hazırlamaktır. Kurumumuz değişimlere uyum sağlamak adına her türlü eğitim-öğretim programını takip etmiştir ve edecektir.

 

Bunun yanında, değişimle güncellenmesi gereken eğitim anlayışının değişmeyen bir yüzü de var: Eğitim yoluyla toplumsal kültürün korunması ve güncellenerek sürdürülmesi. Toplumun kültürü ve değer yargıları eğitim yoluyla yeni nesillere aktarılarak sürdürülmelidir. Örneğin; “hazır ve kalıplaşmış bilgiden çok sorumluluk alıp farklı kaynakları kullanarak, öğrenme ortamına hazırlanarak gelmek” bu kültürün ve yeni eğitim anlayışının temel taşıdır.

 

Dünyanın hızla değiştiği, zamanın kimseye yetmediği ve hızlı bir tüketimin yaşandığı bu çağda, başarı duygusunu tadabilmek için tutunacağımız en temel yapı toplumsal kültürümüz ve değerlerimizdir. Okulumuzun gelenekleri vardır. Bilgi, dürüstlük, hoşgörü, yurttaşlık ve evrensellik gibi temel insani ve küresel kavramları içselleştirmiş böyle bir kurumda herkes birbirine saygı ve hoşgörüyle bakmak, huzur ve dayanışma iklimini korumak durumundadır. Zaten düşünen, sorgulayan, yaratıcı ve eleştirel bakan bir birey kendini başkalarından üstün görmez, kimseyi yargılamaz ve kimseye tahakküm etmez. Eşitlikçidir, katılımcıdır, yardımcıdır ve paylaşımcıdır. Bu ruh, okul hayatının en sıradan hallerine, gündelik ilişkilerine de yansımalıdır. Ancak böyle olduğu takdirde gerçek bir eğitim anlayışı gelişebilir.

“Gerçek ve iyi bir eğitim” öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkartır.

Bu yeteneğin hem bireyin kendi hedefine hem de yaşadığı toplumun hedeflerine yönelik işlenmesi, böyle bir eğitim sürecinin başarısı olacaktır. “Türkiye için liderler, dünya için liderlik!” sloganıyla ülkemize ve hatta dünyaya nice değerler yetiştirmiş bu büyük ailenin yeni bir üyesi olarak gururla şunu da eklemek istiyorum: Değişen hayata ve yeni eğitim anlayışlarına uyum sağlamak ve bu uyumu en yüksek noktaya çıkarmak, eğitimciler olarak en büyük görevimizdir. Bu bilinç ve sorumlulukla hareket edip, huzur ve dayanışma iklimi içinde, okulumuzu çağdaş eğitimin gereklerine göre yapılandırmaya devam etmeliyiz.

Hepimiz için mutluluk ve başarı dolu bir yıl olsun.

 

Saygılarımla,

 

Ahu Arslan

Okul Müdürü