Liderlik Eğitimi

 

16 Şubat 2019 Pazartesi günü, Tarsus’un üç okulunun idarecileri “Dinleme ve Modelleme Yoluyla Etik Liderlik” adlı üç saatlik bir eğitime katıldılar. Okul Başdanışmanı Mr. Andrew Leathwood tarafından yürütülen bu eğitim, etkin dinleme becerileri ile birlikte etik bir lider olabilmenin somut adımları üzerine odaklanıyordu. Tüm katılımcılar, etik davranışları modellemek için atacakları adımları belirlediler. Bu eğitim, Tarsus Okulları okul müdür ve müdür yardımcılarına yönelik altı bölümden oluşan bir liderlik gelişim programının üçüncü oturumu idi.


Fotoğraflar