Rehberlik Etkinlikleri Uygulama ve Değerlendirme Eğitimi

 

Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlileri Doç. Dr. Gülfem Çakır ve Dr. Evrim Çetinkaya Yıldız’ın rehberliğinde yürütülen, hazırlık ve 9. sınıfların rehber öğretmenleri ve rehberlik ekibinin katıldığı 2 günlük eğitimde, 2. dönem yapılacak olan sınıf rehberlik çalışmaları değerlendirildi ve etkinlikler uygulamalı bir şekilde gözden geçirildi.

 

Kasım ayında yapılan ilk çalıştay sonrası, 2. dönemin ilk yarısında yürütülecek çalışmalar 2 gün boyunca yapılan 4 ayrı oturumda tamamlandı. Sabah oturumlarında okul psikolojik danışmanları Özlem Algan, İlker Kaba, Caner Aydın ve Serhat Köse rehberlik servisinin uygulayabileceği farklı sınıf ve grup çalışmalarını değerlendirdi.  Öğleden sonra ise sınıf öğretmenleri ile yapılan toplantılarda sınıf etkinliklerinin verimliliği, zorlukları, avantajları ve etkisi üzerinde duruldu. 

Özetle; öğrencilerimizin kişisel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimine katkı sağlayan güncel uygulamalarla zenginleştirilen rehberlik etkinlikleri akademisyenler tarafından anlatıldı. Öğretmenlerimizin etkinlikleri bire bir uyguladığı ve gelecek çalışmaların planlandığı çalıştayda; sınıf öğretmenliği rolünün her geçen daha da güçlendiği, bu konuda öğretmenlerin rehberlik misyonuna hakim olduğu ve çalışmalardan keyif aldığı gözlenmiştir.


Fotoğraflar