Veli Etkileşim Çalışmaları

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından düzenlenen veli etkileşim çalışmaları “Bağımlılık” konusu ile devam etti. Çalışmayı Koordinatör ve Uzm.Psk.Dan. Özlem ALGAN; Uzm.Psk.Dan. İlker KABA ve Psk.Dan. Caner AYDIN birlikte yürüttü. Çalışmada, başta sigara ve alkol olmak üzere tüm madde bağımlılık alanları ve teknoloji bağımlılığı kapsamlı bir şekilde ele alındı. Özellikle son yıllarda, teknolojinin iletişimin temel aracı haline gelmesi, sosyal medya kullanımının artması ve sanal oyunların çocuklar ve ergenler tarafından sıklıkla tercih edilmesi nedeniyle teknoloji bağımlılığı yeni bir sorun alanı olarak gündeme alındı.

 

Önemli konuları ele alma şansı bulduğumuz çalışmada, velilerimizin aktif katılım sağlaması, hayatın içinden ve aile yaşantılarından örnekler vermesi toplantıyı daha zengin ve akıcı hale getirdi. Çalışmayı yürüten psikolojik danışmanlar, bilgi aktarımının yanı sıra velilerin konuya dair sorularına da yanıt verip birtakım örneklerle öğrencilerde gözlemlenebilen bağımlılık davranışlarına dikkat çektiler. Bu süreçte anne-babanın koruyucu rolü, bağımlılık sorunu karşısındaki mücadele biçimleri de ele alındı.


Fotoğraflar