Kolektif Bilince Bakış: Die Welle Film Analizi

 

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından düzenlenen “Film Analizi Etkinliği”nde “Die Welle” filminin analiziyle kolektif bilinç üzerinde duruldu. Etkinliği Psk. Kardeniz Türkmen gerçekleştirdi. Çalışmada, film karakterlerinin gruba aidiyet gerekçeleri ve rolleri tahlil edilerek grup dinamikleri tartışıldı. Ardından karakterle özdeşim kuran katılımcıların kendi düşüncelerini paylaşmalarına izin verildi. Paylaşım sırasında gruba uyum/uyumsuzluk (konformite), toplumsal aidiyetler ve bireysellik konularına değinildi.

 

Etkinliğe dokuz hazırlık sınıfı öğrencisi katıldı ve her biri aktif olarak grup görüşmesinin içerisinde bulundu. 

 


Fotoğraflar