Felsefe Söyleşileri; Michel Foucault’nun Kitabından “Deliliğin Tarihi”

 

 

22 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de düzenlediğimiz felsefe söyleşilerinde Michel Foucault’nun “Deliliğin Tarihi” adlı eserinden yola çıkarak “delilik” kavramını tartıştık. Klasik çağlardan günümüze deliliğin ve kapatılmanın tarihini sorguladığımız bu söyleşide; deliliğin gündelik yaşamın bir parçası sayıldığı, kaçıklarla çılgınların sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları Orta Çağ’dan tehlikeli sayılmaya başladıkları, tımarhanelere kapatıldıkları, öteki insanlarla aralarına ilk kez duvarların çekildiği 18. yüzyıla kadar geçen sürede kimlere deli denildiğini, modern tıbbın deliliği nasıl tanımladığını ve bu tanımlamanın tarihsel kökeninde neler yattığını konuştuk.

 

 

 

 

 

 


Fotoğraflar