133 YILDIR BAŞARIYA KAPIMIZ AÇIK

 

Tarsus Amerikan Koleji olarak, 133 yıldır “Türkiye için liderler, dünya için liderlik!” sloganıyla başarılı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliğine önem veriyor, maddi kaygılar taşımadan tüm başarılı gençlerin okulumuzda eğitim alabilmelerini bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz.

Tarsus Amerikan Kolejinde burslarımız, öğrencilerin ihtiyacına ve başarılarına göre Akademik Başarı Bursu, Mali Destek Bursu ve SEV Spor, Sanat ve Bilim Bursu olarak değişiklik göstermektedir ve her bir bursun kendine özgü özel koşulları vardır. Bu koşullara göre burs oranları değişiklik göstermektedir ve okul ücretinin %100’ünü aşan (eğitim masraflarının tümünü karşılayan) oranlara ulaşabilmektedir.

 

Okulumuzdaki tüm burs kategorileri ile ilgili detay açıklamaları ve başvuru için gerekli evrakları broşürümüzde bulabilirsiniz.

Sağlık ve Eğitim Vakfı kurumlarındaki tüm burs çeşitleri ile ilgili bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

Akademik Başarı Bursu

 

Akademik başarı bursu, liseye giriş sınavında en yüksek puan almış öğrenciler ile ara sınıflarımızda en yüksek yılsonu not ortalamasını sağlamış öğrencilerimize verilen başarı bursudur.

 

Tarsus Amerikan Kolejinde Akademik Başarı Bursu, Giriş ve Ara Sınıflar olarak iki şekilde verilmektedir:

 

BURSLARIMIZ

 

  • Giriş Başarı Bursu: LGS sınav sonucuna göre Hazırlık sınıfına kayıt olacak öğrencilere verilen başarı bursudur. 5 yıl boyunca okul ücretinin tamamını (%100) kapsar. Özel Okullar Başvuru Kılavuzu’nda belirlenen takvimdeki 1. kayıt döneminde TAC’ye kesin kayıt yaptıran en yüksek puanlı ilk 8 öğrenciye %100 oranında başarı bursu verilir. Bu burs ilerleyen sınıf seviyelerinde de geçerli olup, devamı için öğrencilerin sınıflarını geçmeleri, ve disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir. İlk 8 öğrenci arasına girmemeyen ama yüksek puanlı öğrencilere de, ailenin ihtiyacı olması durumunda, değişik oranlarda, kısmı başarı bursu da verilmektedir.

 

  • SEV Başarı Bursu: SEV Ortaokullarını ağırlıklı not ortalamasında ilk 5 öğrenciden biri olarak bitiren öğrencilere okulumuza  LGS sonucuyla Temmuz’da kayıt olduğunda sağlanan bir başarı bursudur. Burs, hazırlık sınıfı okul ücretinin %35’ini kapsamaktadır. Bir yıl için geçerlidir.

 

  • Ara Sınıf Başarı Bursu: Tıpkı SEV Ortaokullarında olduğu gibi, kendi döneminde en yüksek ağırlıklı not ortalamasına sahip ilk 3 öğrenciye sağlanan ve okul ücretinin %35’ini kapsayan bursumuzdur. Bir yıl için geçerlidir.

 

  • Mali Destek Bursu: Tarsus Amerikan Kolejine kayıt yaptırma koşullarını sağlayan ancak yeterli maddi olanakları olmayan öğrenciler için verilen burstur. MEB yönetmelikleri çerçevesinde, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından belirlenen kriter ve uygulama esaslarına göre verilen Mali Destek Bursu, öğrencinin ihtiyacına göre farklı oranlarda sunulmaktadır. Mali Destek Bursu başvurularımız, doğrudan kayıt hakkını kullanan öğrencilerimizin kayıt döneminde online olarak alınacak ve kayıt dönemi içinde sonuçlandırılacaktır. Online yapılan başvuruları takiben velilerimizle yapılan mülakat sonrası , burs bütçemiz doğrultusunda burs tahsisi yapılmaktadır. Mali Destek Bursu’na her yıl yeniden başvuru yapılması zorunludur. Öğrencinin sınıfını geçmiş olması, disiplin cezası almamış olması ve ailenin mali durumunda değişiklik olmaması şartı ile her yıl yeniden değerlendirilmektedir.

 

 

Mali Destek Burs Başvuru Süreçlerimiz Hakkında Bilgilendirme

           

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda “Mali Destek Bursu” hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için başvurular MEB tarafından belirlenen kayıt sürecinde alınacaktır.

 

Burs komitesinin yapacağı ön değerlendirme sonrasında burs mülâkatları belirlenen tarihlerinde telefon ya da yüz yüze gerçekleştirilecektir.

(Değerlendirme ve onay süreci belirlendiğinde tarihler paylaşılacaktır.)

 

Mali Destek Bursu için Gerekli Belgeler listesini görüntülemek için tıklayınız.

 

Sağlık ve Eğitim Vakfı Spor, Sanat ve Bilim Bursu

 

SEV'in misyonu doğrultusunda çok yönlü bireyler yetiştirebilmek için sportif, sanatsal ve bilimsel faaliyette bulunanları desteklemek amacıyla oluşturulan spor, sanat ve bilim bursu, liselerimize kayıt hakkı kazanan ve/veya hâlihazırda öğrenimini okullarımızda devam ettiren, aktif spor, sanat ve bilim faaliyetlerine devam eden öğrencileri kapsar. Burs, öğrencinin lise eğitimini kapsayan 5 yıl süresince devam eder. Burs meblağ okul ücretinin %50’sidir.