x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

TAC OKUL AİLE BİRLİĞİ

 

“Ailenin desteği olmadan okul çocuk için belirlediği hedeflere ulaşamaz!”


 
Tarsus Amerikan Koleji için öğrencilerin iki evi, bir ailesi vardır. TAC’de eğitim görmeye başlayan çocukların aileleri ile okul arasında organik bir bağ kurulur. Okul ve aile arasında etkin iletişim, işbirliği ve giderek bütünleşmeyi amaçlayan Okul Aile Birliği; okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve velilerden oluşur. OAB’nin amacı, öğrencilerde aşağıdaki davranışları oluşturmak ve korumaktır:

 • Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılığı pekiştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası insani değerleri oluşturmak ve korumak,
 • Okulun amaç ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında velileri aydınlatmak,
 • Sorumluluk alma, dürüstlük, nezaket, farklı kişi ve düşüncelere saygı davranışlarını geliştirmek,
 • Öğrencilerin disiplinli olmaları ve toplum düzenine uygun davranmalarına yardımcı olmak,
 • İsraf, gösteriş ve malını hor kullanma gibi kötü davranışları önlemek,
 • Alınması gerekli görülen yeni ve faydalı tedbirleri, Okul Müdürlüğü’ne teklif etmek, okulu yapmakta olduğu işlerde desteklemek, okulu güç duruma sokacak kararlar almamak,
 • Veliler ve okul arasındaki iletişimi kolaylaştırmak; iletişimde şeffaflık ve açıklık ilkesine uygun kanallar kurmak,
 • Öğrencilerin eğitimlerini destekleyecek her türlü faaliyeti organize etmek,
 • TAC ruhu ve dayanışmasını teşvik ve himaye etmek,
 • Tüm TAC öğrencilerinin kişilik gelişimleri ve akademik eğitimleri yararına olacak yenilikleri önermek ve desteklemek.
 •  

Daha fazla bilgi için http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Okul Aile Birliği, mevzuatlar çerçevesinde her sene başında yapılan “Genel Kurul”da seçilir. Tüm velilerin doğal üye olduğu OAB’de, tüm sınıf düzeylerinin temsil edilmesi için velilerin genel kurula katılımı önemlidir.

Yönetim Kurulu, kendini ve Okul Aile Birliği’ni, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı ve iç tüzüğü ile sınırlandırılmış kural ve bağlantılı kanunlar çerçevesinde yönetir.

Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, yönetim içindeki görevleri kendileri belirler; veliler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyeler aracılığıyla, Disiplin Kurulu ve Yemek Komitesinde temsil edilirler.