“Türkiye İçin Liderler; Dünya İçin Liderlik”

 

Vizyon

 

“En çok saygı duyulan ve tüm paydaşlarının değer verip özen gösterdiği bir okul olmak”

 

Misyon

 

SEV Amerikan Okulları’nın misyonu merkezi sınavla okula kabul edilen öğrencilerin özgüven ile birlikte kişisel, toplumsal ve çevreye karşı sorumluluk bilinci geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimizin ana diline ve İngilizce’ye hakim, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, etkili iletişim kurabilen, her yönüyle nitelikli bir yaşam süren, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumluluklar edinmiş eğitimli bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz.

 

Hedefler

 

Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir eğitim sunarak, öğrencilerin;

 

  • Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı,
  • Kişisel yeteneklerini tamamen tanımalarını sağlayan,
  • Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, dengeli bireyler olarak, yüksek öğrenimden başlayarak yaşam boyu öğrenmeyi devam ettirebilen,
  • Eleştirel düşünmeyi bilen, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,
  • Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı,
  • Birden fazla dil öğrenerek ve kültürler arası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış açılarının sunduğu zenginlikten daha çok yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,
  • Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,
  • Bilimsel yöntemler, edebi ve sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri kullanarak, yaratıcı ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan,
  • Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan,  başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip,
  • Yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü yardım kuruluşlarında görev alan

bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.