x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

“Türkiye İçin Liderler; Dünya İçin Liderlik”

Vizyon

Tarsus Amerikan Koleji, olumlu ve iş birliği temelli öğrenme ortamı, ilham veren aidiyet ruhu ve vicdanlı liderler yetiştirme özellikleriyle tüm dünyada tanınan bir okul olacaktır.

 

Misyon

TAC, yaşam boyu başarılarında büyük payı olacak ve hizmet edecekleri toplumların refahı açısından hayati önem taşıyan bilgi, beceri ve güçlü karakter donanımına sahip, empati kurabilen dünya vatandaşları ve geleceğin liderlerini yetiştirir.

 

Hedefler

 

Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir eğitim sunarak, öğrencilerin;

 

 • Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı,
 • Kişisel yeteneklerini tamamen tanımalarını sağlayan,
 • Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, dengeli bireyler olarak, yüksek öğrenimden başlayarak yaşam boyu öğrenmeyi devam ettirebilen,
 • Eleştirel düşünmeyi bilen, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,
 • Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı,
 • Birden fazla dil öğrenerek ve kültürler arası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış açılarının sunduğu zenginlikten daha çok yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,
 • Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,
 • Bilimsel yöntemler, edebi ve sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri kullanarak, yaratıcı ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan,
 • Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan,  başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip,
 • Yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü yardım kuruluşlarında görev alan

bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

Enerji Politikamız

 

Sürdürülebilirlik ve çevresel etkiyi en az seviyeye indirmek için, enerji yönetimi ve verimlilik politikası çerçevesinde enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda

 • Faaliyetlerimizde enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,

 • Enerji performansında sürekli iyileştirmeler sağlamayı,

 • Enerji yönetimi ve verimlilik hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli cihaz ve personel altyapısını sağlamayı,

 • Personel yetkinliğini artırmayı,

 • Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer şartları sağlamayı,

 • Satın alınacak ürün ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi,

 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeyi,

 • Yeni yatırım ve renovasyon faaliyetlerinde enerji performansı ve verimlilikte iyileştirmeleri dikkate almayı,

 • Enerji konusunda çalışanlarımızı, öğrenci, öğretmen ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.