TAC’nin diğer özel okullardan farkı ne?

  • 129 Yıllık geçmişi ile köklü bir eğitim kurumu olması,
  • Kız/Erkek Yatılı okul olması
  • İngilizce hazırlık  sınıfı olması
  • ‘’IB’’ Uluslararası Bakalorya Programı uygulaması olması
  • ISTA, MUN ve Duke of Edinburgh Uluslararası programları uygulamalarının olması
  • Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin iki dilde işlenmesi