Kültürün beşiği Avrupa’yla aynı dili konuşmak…


İngilizce tüm dünyanın ortak dili haline gelse de yüzlerce yıllık Avrupa kültür ve demokrasi geleneğine kaynağından ulaşmak büyük bir ayrıcalık olduğu görüşünü paylaşıyoruz. Felsefenin, bilimin ve sanatın dilleri Almanca ve Fransızcayı konuşabilmek yükseköğrenim sürecinde ve sonrasında çok büyük avantajdır. Dünyanın bir köy olduğu günler çoktan geride kaldı. İletişim teknolojileri sayesinde dünya artık hepimizin evi.. Öyleyse aynı evde yaşadığımız herkesle anlaşabilmeliyiz. 

 

Okulumuzda uygulanan İkinci Yabancı Dil Programı ile öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir: 

 

 • Öğrendikleri dili sevmek ve o dilde iletişim kurmaya istekli olmak.
 • Yabancı dili öğrenirken kendi toplumsal değerlerini koruyarak görüş açısını genişletmek, farklı kültürlerin zenginliklerinden yararlanabilmek.
 • Kültürlerarası etkileşime açık olmak; kendi kültürünü tanıdığı yeni kültürlerle karşılaştırıp farklılıkların doğallığını ve gerekliliğini kavramak.
 • Tüm kültürlere karşı hoşgörü ve empati geliştirmek.
 • Analitik ve eleştirel düşünerek öğrendiği dili derinliğine anlayabilmek.
 • Yabancı dilde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini uluslararası ölçütlere uygun düzeyde edinmek.
 • Almanca ve Fransızca konuşulan ülkelerin tarihini, toplumunu ve kültürünü araştırmak.
 • Öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu benimsemek.
 • Yabancı dilin, dış dünyaya açılan bir kapı olduğunu kavramak. Birden çok yabancı dil bilmenin iletişim gücünü artırdığı, kültür birikimi sağlayarak iş dünyasında getirdiği avantajların farkında olmak.
 • Yabancı dilde sanat eserleri okuyarak, yaratıcı dilin kaynağından beslenmek.
 • Dilini öğrendiği ülkenin yönetim sistemi, siyasi ve sosyal yapılarını inceleyip demokrasi ve  sosyal eşitlik kavramları üzerinde düşündürmek.
 • Dünyanın geleceğini belirleyen uluslararası yapıların işleyişini kavramak ve zamanı geldiğinde bu yapıları oluşturanlardan biri olma hevesini kazandırnak.

 

Almanca ve Fransızca Dersleri Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar için düzenlenmiş bir programdır.

 

Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar haftada 4'er saat  İkinci Yabancı Dil dersi alırlar. 

 

2. Yabancı Dil Programlarında uygulanan sınavlar, projeler ve performans notlarını incelemek için lütfen tıklayınız.

 

Hazırlık Sınıfları Almanca

Hazırlık Sınıfları Fransızca

9. Sınıflar Almanca

9. Sınıflar Fransızca

10. Sınıflar Almanca

10. Sınıflar Fransızca


Etkinliklerin amacı; öğrencilerimize tanıştıkları yeni dilin kültürel özelliklerini tanıtmaktır. Gelenekler, yemek ve müzik bir kültürün belirleyici özellikleridir. Düzenlenen etkinliklerde ele alınan ülke ya da kültürlerin bu özellikleri öne çıkarılır.

 
Oktoberfest /Alman Bayramı: Almanların geleneksel bayramıdır, bahar ve spor bayramı olarak kutlanır.

 

TAC Özel Fransız Günü: Özel Fransız yemekleri ve şarkıları eşliğinde kutlanan bir gündür.

 

Yılbaşı: Yılbaşı şarkıları söylenir, güne özel kartlar hazırlanır.

 

 Frankofoni: Fransızca konuşanlar tarafından bütün dünyada kutlanan bir gündür. Şarkılar, tiyatrolar, karaoke ve şiirle kutlanır.

 

Yarışmalar: Kültürlere özel bilgilerin sınandığı eğlenceli bilgi yarışmalarıdır.

 

Karaoke: Alman ve Fransız şarkılarının seslendirildiği Karaoke eğlencesi.

 

İkinci Yabancı Dil Konferansı –PD (Profesyonel Gelişim): İkinci Yabancı Dil Öğretmenleri için iki yılda bir yapılan bir etkinliktir.

 

Almanya Bavulumda: Goethe Enstitüsü ile yapılan Almanca etkinlikleridir.

 

İstasyon çalışmaları: Öğrencilerin derse aktif bir biçimde katılımlarını sağlamak için yapılan etkinliklerdir.

 

Almanca Rap Yollarda: GOETHE Enstitüsü ile yapılan Almanca etkinlikleridir.

 

DELF, TELC VE GOETHE Uluslararası Sınavları: İkinci Yabancı Diller Bölümünün en önemli hedefi öğrencilerin her akademik yılın sonuna doğru, mayıs ayında, Fransız ve Alman Kültür Merkezlerinde yapılan DELF, FIT VE TELC sınavlarında başarılı olmalarını sağlamaktır.

 

Öğrenci mezun olmadan önce mutlaka, en az bir uluslararası sınava girmiş olması gerekmektedir.

 

Almanca Yollarda: Alman Kültür (Goethe Enstitüsü) tarafından, Almanca öğrenen öğrenciler için düzenlenen etkinliktir.

 

Çeşitli Sosyal Sorumluluk Projeleri