x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Matematiksel çalışmanın en önemli sonucu, öğrencilerin düşünmesini sağlamaktır.”                                                                                             

                                                                          John Wesley Young (Amerikalı Matematikçi)

 

İçinde bulunulan 21. yüzyılda, bilgi ve teknoloji hızlı bir şekilde kendini yenilemektedir. Bu değişimde, matematik biliminin önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda, okulumuzda matematik eğitimi verilirken öğrencilerimizin girecekleri ulusal ve uluslararası programlar için gerekli olacak üniversite giriş sınavlarında ve de üniversiteye girdikten sonraki eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri adına gerekli bilimsel alt yapı, bakış açısı ve içsel disiplinin oluşturulması, çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Öğrencilerin matematiksel terminolojiyi anlama, problem çözme ve kendini ifade etme yeteneklerini desteklemek için İngilizce matematik altyapısı Hazırlık sınıflarından itibaren oluşturulmaktadır.
 
Soyut bir bilim olan matematiğin öğrenimini güçlendirme adına derslerimizde akıllı tahta, grafik özellikli bilimsel hesap makineleri kullanımı gibi teknolojik olanaklara geniş oranda yer verilmektedir.
 
Bütün öğrencilerimize, sunduğumuz öğrenme olanağı ve matematik kültürü ile kişisel arayışlarında, “mükemmellik” idealiyle, potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için olaylar karşısında analitik bir bakış açısını sergileyebilmeleri hedeflenmektedir.

 

HEDEFLER:

 

Bölüm derslerimiz için, Milli Eğitim Bakanlığı lise matematik dersi müfredatı ile IB programının öngördüğü uluslararası matematik müfredatı sentezlenmektedir. Matematik öğretmenlerimiz, yurt içinde ve yurt dışında mesleki eğitim seminerlerine katılarak dünya matematik öğretim sistemlerindeki gelişimi yakından takip etmektedirler.

Okulumuzdaki “Matematik Programı” aşağıdaki hedefler doğrultusunda oluşturulmuştur:

 • Öğrencilerimize gerekli kavram ve teknikler aktarılarak kendileri için gerekli matematiksel bilgilere kendi öğrenme süreclerinde etkin rol oynayarak ulaşmaları; bu yaklaşım sayesinde farklı problem ve koşullarla karşılaştıklarında esnek düşünebilme yeteneklerini geliştirmeleri,
 • Matematik konuları aktarılırken, geçmiş bilgileri yeni durumlara uygulayabilme, risk alabilme ve eleştirel düşünebilme becerilerini öğrencilerimizin kazanmaları,
 • Derslerde akıllı tahta ve grafik özellikli hesap makineleri(TI-84) kullanılarak öğrencilerin öğrenme süreclerini güçlendirme,
 • Verilen dönem projeleriyle ve yarışmalarla, matematiğin diğer alanlarını da tanıma fırsatı yaratma,
 • Matematiksel modeller; formüller, grafikler vetablolar yoluyla matematiği anlama ve sonuçlar çıkarma,
 • Mantıksal, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme,
 • Konunun doğası ve ilkelerine ilişkin anlayışı geliştirme,
 • Problem çözmede tutarlı ve sabırlı olabilme,
 • Soyutlama ve genelleme gücünü kullanabilme,
 • Sistemli çalışma alışkanlığı yaratma ve geliştirme; görevlerini zamanında tamamlayarak kişisel organizasyon becerisi yaratıp geliştirme,
 • Matematiksel bilgiyi sembolik, görsel, sayısal ve sözel olarak sunabilme becerisi kazandırma ve geliştirme,
 • Öğrencinin öğrenme düzeyi, daha önce aktarılan konulara göre dikkatli bir şekilde oluşturulmuş sınavlarla adil bir şekilde ölçme,
 • Matematik alanındaki tarihsel gelişimi öğrenmeleri hedeflenmektedir.
 •  

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıfların Matematik Programı’nda yer alan konuları incelemek için lütfen tıklayınız. 

 

ETKİNLİKLER:

 

 • TAC Matematik Bölümü yıl boyunca dünyanın en prestijli üniversitelerinden Kanada’daki Waterloo Üniversitesinin düzenlediği matematik yarışmalarına, farklı düzeydeki öğrencilerin katılımını sağlar. Bu yarışmalar, öğrencilerin İngilizce ve matematik becerilerini ölçerek kendilerini diğer ülkelerdeki katılımcılarla kıyaslama fırsatı sağlar.
 • Pascal ve Fryer (9. sınıflar)
 • Cayley ve Galois (10. sınıflar)
 • Fermat ve Hypatia  (11. sınıflar)
 • Şirince Matematik Köyü Gezisi
 • SAC (SEV Amerikan Koleji) Matematik Yarışmaları
 • Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri