"Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için, herhangi bir yarışmada, kazanmak emeliyle, bir spor çizmezler. Esas olan, bütün, her yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlamaktadır."

 

M. Kemal ATATÜRK

 

Beden Eğitimi bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize sporu sevdirmek, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmektir. Temel hedeflerimiz, öğrencilerimizin sporla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar edinebilmesini sağlamak, beden eğitimi ve sporun yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olmalarını sağlamak, kendilerine güven duymalarını, görev ve sorumluluk almalarını, dostça oynamalarını ve yarışmalar yapmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda okulumuzda sahip olduğumuz bütün olanakları kullanarak öğrencilerimize Beden Eğitimi derslerimizde, basketbol, voleybol, futbol, atletizm, tenis gibi sporun pek çok dalında temel beceriler kazandırılmaktadır. Ayrıca Beden Eğitimi bölümü öğretmenleri olarak, okul takımlarının oluşturulması ve her öğrencimizin ilgi ve beceri seviyesi doğrultusunda okul takımlarına yönlendirilmesi için düzenlemeler ve çalışmalar yapılmaktadır.

Beden eğitimi dersinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerileri ve bilgileri kazandırılması hedeflenmektedir. Hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler düzenlerken amacımız her öğrencinin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımı için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanması ve sürdürmesidir. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır. Derslerimizde, gözlemlediğimiz öğrencilerimiz, yetenek ve ilgilerine göre değerlendirilerek okul takımlarımız için oluşturulan yarışmacı gruplarımızda görev almaktadırlar. Öğrencilerimizi, yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazanmış bireyler olarak görmek en büyük hedefimizdir.

 

Öğrenci:

 

 • Çeşitli fiziksel etkinliklere katılabilmek için hareket örüntüleri ve devinişsel becerilerde yeterlilik gösterir.
 • Fiziksel etkinliği öğrenirken ve yaparken hareket ile ilgili kavram ilke kural strateji ve taktikleri anladığını gösterir.
 • Sağlığı güçlendirici düzeyde fiziksel etkinliğe katılımı başarır ve korur.
 • Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.
 • Fiziksel etkinlik ortamlarında sorumlu kişisel ve toplumsal davranış sergiler.

 

Hedeflerimiz:

 

 • Zihin – Beden bütünlüğü içinde eğitim vermek,
 • Beden eğitiminin genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu düşüncesinden hareketle, beden eğitiminin amaçları genel eğitimin amaçlarına uygundur ve bu eğitimin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,.
 • İnsan organizmasının optimum gelişmesi için büyük kas gruplarının katıldığı bedensel etkinlikler yapmak,
 • Serbest zamanların kullanımına katkıda bulunmak,
 • Beden eğitimi ile kendini ifade etme ve yaratıcılık olanakları sağlamak,
 • Duyguların kontrol edilmesine katkıda bulunarak oyun ve spor ortamındaki etkileşim, duyguların boşalımı ve kontrolü için uygun olanaklar sağlamak,.
 • Psikomotor becerileri geliştirmek,
 • Karakter ve kişilik gelişimine katkıda bulunmak,
 • Öğrencileri yetenek ve istekleri doğrultusunda sportif performans eğitimine yönlendirmektir.   

 

Hazırlık Sınıfı, 9, 10,11 ve 12. sınıf Programı ve Konu Başlıkları için lütfen tıklayınız.

 

 

Etkinliklerimiz
 

 1. TAC Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası
 2. TAC Bahar  Kupası Futbol Turnuvası
 3. 9.Sınıflar Voleybol Turnuvası
 4. Hazırlık Sınıfları Voleybol Turnuvası
 5. MEB İl, İlçe Turnuvalarına Katılım
 6. Hazırlık Öğrencilerine Bansko Kayak Kampı
 7. Hazırlık Öğrencilerine Atletizm Tarama Testi        
 8. SEV Spor Festivali
 9. Stickler Cup Basketbol Turnuvası
 10. Güner Baykal Basketbol Turnuvası
 11. Ertan Dumanlı Basketbol Turnuvası


   

Öğretim Uygulamalarımız:
Öğrenciler, öncelikle eğlenmek için, sonra özgüvenlerini kazanmak ve kendilerini kanıtlamak için spor yaparlar. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü henüz gelişimi devam eden öğrencinin genel ve çok yönlü gelişmesini sağlamak için beden eğitimi derslerinde oyun ve yarışmaların yanı sıra sportif gelişime yönelik çalışmaların da göz ardı edilmediği bir uygulama içindedir.
Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Ancak öğrencilerimiz, çabanın ve takım ruhunun en az birincilik kadar önemli olduğunu, her türlü sonucun normal kabullenilmesi gerektiğini öğrenir.
Öğrencilere sunulan spor olanakları ile Spor Tesisleri, Beden Eğitimi ve Spora verilen önem nedeniyle diğer eğitim kurumlarıyla kıyaslanamayacak oranda geniş ve zengindir. Kapalı ve açık spor salonundan, fitness ve dans salonuna, tenis kortundan, kapalı ve açık futbol sahasına kadar pek çok birime sahiptir.
 

Tarsus Amerikan Koleji’ndeki Spor Tesisleri, Beden Eğitimi dersleri dışında da, okul takımlarının antrenmanları, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri açısından da sürekli olarak kullanılmakta, spor okullarımızda gündelik yaşamın bir parçası haline getirilmiştir.
 

 

Okul takımlarımız ve Branşlar

1-Kız Voleybol Takımı

2-Erkek-Kız Basketbol Takımı

3-Erkek-Kız Atletizm Takımı

4-Erkek-Kız Tenis Takımı

5-Erkek-Kız Satranç Takımı

6-Erkek-Kız Okçuluk Takımı

7-Erkek-Kız Yelken Takımı

8-Erkek Futsal Takımı

9-Erkek Badminton Takımı

 

TAC Club çalışmaları kapsamında kulüp isimleri

1-Kız-Erkek Basketbol Kulübü

2-Kız Voleybol Kulübü

3-Erkek Masa Tenisi Kulübü

4-Erkek Futbol Kulübü

5-Erkek Badminton Kulübü

 

Okul veya kulüp takımlarının katıldıkları özel turnuvalar/yarışmalar/ meb yarışmalarının isimleri

 

Meb Yarışmaları;

 

1-Kız Voleybol Takımı

2-Erkek-Kız Basketbol Takımı

3-Erkek-Kız Atletizm Takımı

4-Erkek-Kız Tenis Takımı

5-Erkek-Kız Satranç Takımı

6-Erkek-Kız Okçuluk Takımı

7-Erkek-Kız Yelken Takımı

8-Erkek Futsal Takımı

9-Erkek Badminton Takımı

 

Özel Turnuvalar;

1-İzmir Shepard Cup Voleybol Turnuvası (Kız Voleybol)

2-Üsküdar Amerikan Koleji Basketbol Turnuvası (Erkek Basketbol)

 

 

Tarsus İlçesi Kaymakamlık Turnuvası;

1-Erkek Basketbol

2-Erkek –Kız Voleybol

 

TAC Basketbol Spor Kulübü Takımının Katıldığı Turnuvalar;

1-TBF Mersin Yerel Basketbol Ligi

2-Ertan Dumanlı Basketbol Turnuvası (Özel Turnuva)

3-Güner Baykal Basketbol Turnuvası (Özel Turnuva)

 

 

Okul takımlarımızın çalışma programı:

 

1-Erkek-Kız Basketbol Takımı Çalışma Gün ve Saatleri Pazartesi-Çarşamba  15.50 /17.15
       
2-Kız Voleybol Takımı Çalışma Gün ve Saatleri              Çarşamba-Perşembe  15.50 /17.15
       
3-Erkek-Kız Atletizm Takım Çalışma Gün ve Saatleri     : Çarşamba-Cuma  15.50 /17.15