x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

GİRİŞ

 

Okulumuzda, Hazırlık ,9.  ve 10.sınıflarda haftada iki saat, 11. sınıflarda ise haftada bir saat Görsel Sanatlar ve Müzik dersleri vardır. Bu derslerin  amacı, öğrencilerin resim ve müzik terminolojileri  ile bilgilerini, becerilerini  geliştirerek, görmeyi, dinlemeyi  öğrendikleri  ile kendilerine has  yeni  eserler yaratmayı öğrenmeleridir.

Kendilerini keşif ve geliştirme  yolunda yaptığımız klavuzluk aşamalarında uygulamalı   çalışmalar önem taşır. Ayrıca bilgi zeminini oluşturan  sanat tarihi bilgilerine de sahip olacak ilerlerler.

Eskiçağ, Ortaçağ, Rönesans, Barok, Rokoko, Modern ve Post-modern olmak üzere tarihten günümüze sanat dönemleri  sunumlarla birlikte  incelenir. Her dönemin toplum yapısı ile sanatsal üretimleri  arasında bağlantılar kurularak yapılan anlatımlar ile sanatın toplumlardaki önemi verilmeye çalışılır. Dönem konseptleri ile açılan sergilerle bilgiler pekiştirilir.

 

Temel  hedefimiz  öğrencilerimizin kendi yetenek alanlarını bulabilmeleri,  temel sanat terminolojilerini  öğrenebilmeleri;  sanat hakkında konuşabilir, paylaşabilir ve çoğaltabilir olmalarıdır.

 

GÖRSEL SANATLAR

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. M.Kemal ATATÜRK

 

Bu derslerin  amacı, öğrencilerin resim sanatı terminolojileri  ile bilgilerini,  becerilerini  geliştirerek, görmeyi öğretebilmektir. Her konu kapsamında yaptırılan uygulamalarla  kendilerine has becerilerini ortaya koyabilmelerine olanak vermektir. Bu sebeple uygulamalı  çalışmaların zeminini oluşturan  sanat tarihi bilgilerine sahip olmaları  önemlidir.

 

Eskiçağ, Ortaçağ, Rönesans, Barok, Rokoko, Modern ve Post-modern olmak üzere tarihten günümüze sanat dönemleri  sunumlarla birlikte  incelenir. Her dönemin toplum yapısı ile sanatsal üretimleri  arasında bağlantılar kurularak  karşılaştırmalı analizler yapılır.

 

Dönemlere uygun olarak, Disiplinlerarası çalışmalar, Karakalem Bilgileri, Renk Bilgileri, Akrilik ile düzen-kompozisyon çalışmaları, Vitray, Suluboya teknikleri,Mandala felsefesi ve eğitimi atölye içi çalışma başlıklarındandır. Her dönem konseptleri ile açılan sergilerle bilgiler pekiştirilir.

 

Temel  hedefimiz  öğrencilerimizin  temel sanat terminolojilerini  öğrenebilmeleri;  sanat hakkında konuşabilir, paylaşabilir ve çoğaltabilir olmalarıdır.

OKUL YAŞAMI

Ders saatleri dışında kişisel yeteneklerini keşfetmiş öğrenciler için özel atölye çalışmalarına imkan sağlanır. Kişisel gelişimlerini gösterebilecekleri çalışmaların kişisel sergiler ile paylaşılıp sanat beğenilerinin okul toplumuna yayılması için teşvik edilir.

 

 

MÜZİK

 

“Öyle sanıyorum ki her şeye ve her sanat duygusuna müzik duygusu eşlik etmelidir…” 
                                                                                                      Goethe (Alman şair)

 

TAC müzik programı sosyal ve evrensel iletişim için eşsiz bir dil olan müziği tüm öğrencilerin zevkle ve beceriyle kullanabilmesini hedefler. Gençler içsel enerjilerini müziğe yönlendirerek, ilk gençliğin fırtınalı ruh halleriyle daha kolay başa çıkarlar.

 

HEDEFLER:

 

Müzik programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

 

·    Grup ve bireysel müzik çalışmalarıyla paylaşımcı, disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmak.

·    Müzik eğitimi ile aldıkları bilgileri diğer sanat dalları ile sentezleyebilmek.

·    Müzik kazanımları ile zihinsel, ruhsal, duygusal açıdan farkındalık kazanmak.

·    Bilgi kaynağına ulaşmak için teknolojiyi kullanmak ve değişen müzik dilini anlayabilmek.

·    Müziğin kültürel altyapısını öğrenerek, farklı kültürlerin müziklerine ilgi ve hoşgörü duymak.

·    Atatürk’ün ulusal ve evrensel müziğe vermiş olduğu değeri sahiplenmek.

 

ETKİNLİKLER:

Müzikle ilgili etkinliklerin amacı öğrencilerde kendi müziklerini yaratma hevesi uyandırmak ve yeteneklerini ortaya koymalarına fırsat tanımaktır.

 

·      Belirli gün ve haftalara özel çalışmalar,

·      TAC’nin ECHO isimli müzik grubunun sene sonu konseri,

·      Öğrencilerin bireysel performanslarını sergilediği gösteriler,

·      Yeni Echo gruplarının oluşturulması.