“Bilim dünyasında en heyecan verici söz, ‘Eureka’ (‘Buldum!’) değil, ‘Aa, ne tuhaf!’ sözüdür.”

 

Isaac Asimov (Amerikalı biyokimyacı)

 

Fen Bilimleri Bölümü öğrencilere Biyoloji, Kimya ve Fizik alanlarında teorik ve pratik uygulamalarla bilimsel birikim ve bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Program öğrencileri mezun olmadan önce girmeleri gereken ulusal ve uluslararası sınavlara kapsamlı bir şekilde hazırlamanın yanı sıra, üniversitedeki fen bilimleri derslerinde başarılı olmalarını sağlayacak eleştirel düşünme becerileri kazandırır; laboratuvar tekniklerini öğretir. Bölümde Standart ve İleri Düzeylerde IB Biyoloji, Kimya ve Fizik dersleri de verilir. Fen Bilimleri programıyla öğrenciler bilim ve teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi ve bu ikisinin sosyal gelişmelerdeki payını kavrar, edindiği bilgiyi hayata geçirme motivasyonu edinir. Fen Bilimleri programı öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmelerini hedefler:
 

 • Üstün araştırma becerisine sahip olmak,
 • Bağımsız ve eleştirel düşünebilmek,
 • Gözlem, hipotez tasarlama ve sınama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak,
 • Proje tasarlama ve geliştirme konusunda yaratıcılığını ve potansiyelini geliştirmek,
 • Fen bilimlerini güzel sanatlar, insan bilimleri veya sosyal bilimler ile bütünleştiren en az bir etkinliğe katılmak (örn. Fen Bilimleri Fuarı),
 • Eleştirel düşünme, bilimsel düşünme ve anlama yeteneği kazanmak,
 • Hem kendinin hem de fiziksel ve sosyal çevrenin iyilik ve refahı için sorumluluk duygusu taşımak,
 • Bilgiye nasıl erişeceğini, bilgiyi nasıl üreteceğini, kullanacağını ve paylaşacağını bilmek,
 • Çeşitli sorunlarda ve durumlarda bilimsel yöntemleri uygulayabilmek,
 • Hata yapmaktan ve yardım istemekten korkmamak,
 • Bilim ve teknolojinin doğasını, bilim, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimi anlamak ve bilimin sosyal gelişimdeki önemine inanmak,
 • Vücut ve çevre sağlığını nasıl koruyacağını bilmek,
 • Ulusal ve/veya uluslararası programlarda ve sınavlarda başarılı olmak,
 • Hayatı boyunca bilim ve teknoloji alanlarına artan bir ilgiyle yaklaşmak; gelecek, hayat ve öğrenme deneyimlerini bütünleyecek temel bir fen bilimleri altyapısına sahip olmak.

 

Fizik, Kimya ve Biyoloji programlarında ele alınan konuları incelemek için lütfen tıklayınız.   

 

Fen Fuarı

 

Fen Fuarı her iki senede bir bahar aylarında düzenlenen bir etkinliktir. Öğrenciler kendi deneylerini bağımsız veya grup çalışması içerisinde tasarlar ve uygular; gözlemleri ve verilerini analiz eder, değerlendirir ve bunlardan sonuçlar çıkarırlar.
Çalışma sonucunda öğrenciler bulgularını laboratuvar raporları ve posterler aracılığıyla TAC Fen Fuarı’nda okul toplumu ile paylaşır. TAC Fen Fuarı’nda kazanan projeler, Üsküdar Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji, Özel SEV Lisesi veya Tarsus Amerikan Koleji’nin ev sahipliğini yaptığı SEV Amerikan Okulları Fen Fuarı’nda yarışma şansını elde eder.

 

Fen Fuarı, öğrencilerin derste öğrendiklerini uygulamaları ve Fen Bilimleri Bölümü’nün hedefine ulaşması için mükemmel bir fırsattır. Fen Fuarı’na katılmak öğrencilerin bağımsız düşünme-öğrenme; bilgiye nasıl ulaşacağını, bilgiyi nasıl üreteceğini, kullanacağını ve paylaşacağını bilme; eleştirel düşünme ve bilimsel yöntemi çeşitli problemlere ve durumlara uyarlayabilme becerilerini sergilemelerine imkân sunar.