“Matematiksel çalışmanın en önemli sonucu, öğrencilerin düşünmesini sağlamaktır.”

 

John Wesley Young (Amerikalı matematikçi)

 

İçinde bulunduğumuz 21.yüzyılda bilgi ve teknoloji baş döndürücü şekilde sürekli kendini yenilemektedir. Bu değişim içinde matematik biliminin önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda, matematik eğitimi verilirken, hem ulusal programda üniversite giriş sınavlarında, hem de uluslararası üniversitelerde öğrencilerimizin başarılı olabilmeleri için gerekli bilimsel alt yapı, bakış açısı ve içsel disiplinin oluşturulması çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.
 
Öğrencilerimizin Türk Üniversitelerine yerleştirilirken, soru ağırlıklı üniversite giriş sınavında başarılı olmaları adına, matematik konuları, teorik konu anlatımı ve uygulamalı sorulara eşit ağırlık verilmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin konuyu anlaması, yorumlaması ve bilimsel dünyada matematiğin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Böylelikle hem üniversite giriş sınavlarında hem de yurt dışı üniversitelerindeki eğitime, kolay adapte olabilmeleri anlayışı gözetilmektedir.
 
Öğretim dilinin İngilizce olduğu bir dünyada, İngilizce matematik altyapısı hazırlık sınıflarından itibaren oluşturulmaktadır.
 
Soyut bir bilim olan matematiğin öğrenimini güçlendirme adına derslerimizde akıllı tahta, grafik özellikli bilimsel hesap makineleri kullanımı gibi teknolojik olanaklara geniş oranda yer verilmektedir.
 
Öğrencilerimizin ulusal, uluslararası sınavlarda ve proje yarışmalarında başarılı olabilmesi için gerekli olan motivasyonu ve altyapıyı oluşturmak amaçlanmaktadır.
Bütün öğrencilerimize,  sunduğumuz öğrenme olanağı ve yanındaki matematik kültürü ile kişisel arayışlarında, mükemmellik idealiyle potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri ve olaylar karşısında analitik bir bakış açısını sergileyebilmeleri hedeflenmektedir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı lise müfredatı ile IB programının öngördüğü uluslararası müfredat sentezlenmektedir. Matematik öğretmenlerimizin yurt içinde ve yurt dışında mesleki eğitim seminerlerine katılarak dünya matematik öğretim sistemleriyle bütünleşmesi artmaktadır. Matematik Programı aşağıdaki hedefler doğrultusunda oluşturulmuştur:

 

 • Öğrencilerimize gerekli kavram ve teknikler aktarılarak, kendileri için gerekli matematiksel bilgileri, kendilerinin ulaştırılması, böylece kendi bilgi ve beyinlerini daha aktif kullanarak, onların öğrenme sürecinde daha etkin olmaları sağlanır, aynı zamanda bu yaklaşımla farklı problem ve koşullarla karşılaştıklarında esnek düşünebilme gücü kazandırılma
 • Öğrenme sürecinde öğretmenlerin daha çok rehber konumunda, öğrencilerin etkin olması
 • Matematik konuları aktarılırken, geçmiş bilgileri yeni durumlara uygulayabilme, risk alabilme ve esnek düşünebilme zihin alışkanlıklarını öğrencilerimizin kazanması
 • Öğrencilerimizin matematik İngilizce terminolojisini aktarılarak, matematiksel bilgilere ve gelişmelere etkili bir şekilde ulaşabilme
 • Derslerde akıllı tahta ve grafik özellikli hesap makineleri kullanılarak, öğrencilerin öğrenme süreci güçlendirme
 • Verilen dönem projeleriyle,  yarışmalarla matematiğin diğer alanlarını da tanıma fırsatı yaratma
 • Matematiksel modeller; formüller, grafikler, tablolar yoluyla matematiği anlama ve sonuçlar çıkarma
 • Mantıksal, eleştirisel ve yaratıcı düşünebilme
 • Konunun doğası ve prensiplerine ilişkin anlayışı geliştirme
 • Problem çözmede tutarlı ve sabırlı olabilme
 • Soyutlama ve genelleme gücünü işe koşabilme
 • Yeteneklerini alternatif durumlara ve sonraki gelişmelere aktarabilme
 • Açık ve güvenilir iliş kurabilme, sistemli çalışma alışkanlıklarını geliştirme ve görevlerini zamanında tamamlayarak, kişisel organizasyonunu geliştirme Matematiksel bilgiyi sembolik, görsel, sayısal ve sözel olarak sunabilme
 • Öğrencinin öğrenme düzey, daha önce aktarılan konulara göre dikkatli bir şekilde oluşturulmuş sınavlarla adil bir şekilde ölçme
 • Matematik alanındaki tarihsel gelişimi takdir edebilme

 

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıfların Matematik Programı’nda yer alan konuları incelemek için lütfen tıklayınız. 

 

TAC  Matematik  Bölümü yıl boyunca  AMC 10/12(The American Mathematics Competitions)  ve  dünyanın prestijli üniversitelerinden Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nin   düzenlediği  matematik yarışmalarına   farklı  düzeydeki öğrencilerin katılımını  sağlar. Bu yarışmalar öğrencilerin  ingilizce ve matematik becerilerini ölçerek, kendilerini diğer ülkelerdeki katılımcılarla kıyaslama fırsatı sağlar.

 

Pascal  ve  Fryer (9.sınıflar)
Cayley  ve  Galois (10.sınıflar)
Fermat,Hypatia  ve  Euclid  (11.sınıflar)
AMC  10/ AMC 12  (10&11.sınıflar)